x

Masseeksperimentet er i gang: Tre uger med fokus på indeklima i landets skoler

Nyhed 3. november 2021

Støj, indelukket luft og dårligt lys er fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier. De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle, om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne. Det er tredje gang, at Masseeksperimentet, som er støttet af Realdania, sætter fokus på skolernes indeklima.

De næste tre uger vil Masseeksperimentet 2021 se nærmere på sammenhængen mellem indeklima og elevers trivsel og koncentrationsevne. Godt 30.000 elever i grundskoler og gymnasier landet over deltager i Astras Masseeksperiment 2021, som er udviklet i samarbejde med forskere på DTU Byg og med støtte fra foreningen Realdania.

Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne.

Jørn Toftum professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg

”Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne. Nu opskalerer vi, laver en helhedsundersøgelse og får mere konsistent dokumentation i modsætning til de mindre undersøgelser, der hidtil er lavet. Det er pokkers vigtigt, for vi ved at et dårligt indeklima kan medføre hovedpine og uoplagthed og påvirke elevernes trivsel, læring og præstationsevne”, siger professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg, Jørn Toftum. 

Tredje nationale måling af indeklimaet

Også i 2009 og 2014 blev der gennemført et Masseeksperiment med målinger af luftkvaliteten i danske skoler. Og her viste resultaterne desværre ikke en positiv udvikling. I begge eksperimenter var konklusionen, at over halvdelen af de danske klasselokaler har en CO2-koncentration over det acceptable niveau.

”Årets Masseeksperiment er det tredje nationale nedslag, og sammen med data fra 2009 og 2014 vil det give unik viden om udviklingen i indeklimaforholdene i de danske klasselokaler. Indeklimaet er et vigtigt fokusområde, fordi det har så utroligt stor indflydelse på både trivsel og indlæringsevne. Med eksperimentet her får vi indsamlet data i stor skala, som forhåbentlig kan være med til at skabe et veldokumenteret grundlag for skoler og kommuner at handle ud fra,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.

Realdania støtter i år Masseeksperiment med over 4 mio. kroner som en del af den filantropiske forenings løbende indsats for at forbedre indeklimaet i landets skoler.  

Eksperiment undersøger også trivsel og adfærd

Det er i høj grad eleverne selv, der medvirker til at indsamle data i Masseeksperimentet. Ved hjælp af måleudstyr og vejledninger, leveret af Astra, måler eleverne på seks indeklimaparametre i klasselokalet over to dage med en uges mellemrum i en såkaldt interventionsundersøgelse.

Derudover undersøger udvalgte klasser også de fysiske rammers betydning for indeklimaet og påvirkninger af luften i klasselokalerne fra f.eks. madpakker og vådt tøj. Og de deltagende klasser får mulighed for at kortlægge hele skolens indeklima gennem et nyt digitalt indeklimaværktøj. 

”Med konceptet her er det lykkedes at engagere eleverne i at måle og forstå det indeklima, som er så vigtigt for deres hverdag. Vi er spændte og nysgerrige på at se resultaterne af eksperimentet, som i år udvides, så det måler på alle indeklimaparametre sat i relation til elevernes adfærd, koncentration og trivsel. Dermed får vi en endnu mere detaljeret indeklimastatus,” siger Anne Gade Iversen.