x

Realdania vil hjælpe flere kommuner med at løfte skolernes indeklima

Blogindlæg 14. december 2021

Blogindlæg af programchef i Realdania Lennie Clausen. Bragt i magasinet Teknik & Miljø på ktc.dk den. 14. december 2021.

I Silkeborg Kommune løb de billedligt talt fra ildebrand til ildebrand, når skolernes indeklima skulle forbedres. I stedet for en klar strategisk plan var det påbud fra Arbejdstilsynet, der i en årrække var styrede for kommunens indsats med at forbedre indeklimaet. I dag er det billede vendt 180 grader. 

Silkeborg har i dag øremærket et fast beløb på det årlige budget til forbedringer af indeklimaet i kommunens skoler. Nok til at renovere en til to skoler om året. Det har givet kommunen mulighed for at arbejde mere strategisk og langsigtet med udgangspunkt i et helt unikt værktøj, som kommunen selv har udviklet. Værktøjet kan udpege – helt ned på klasselokale-niveau – hvor der er udfordringer, hvilke løsninger der findes, og hvilke de skal prioritere for at opnå den bedste effekt. Det har givet et overblik og en klar strategisk indeklimaplan, hvor alle byens skoler er tænkt ind over de kommende år. 

I Esbjerg har man, i arbejdet med at forbedre indeklimaet i kommunens skoler, taget en ny økonomisk beregningsmodel i brug. Den sætter tal på samfundets gevinster ved at forbedre indeklimaet i landets skoler – og gør dermed indeklimaet mere konkurrencedygtigt, når kommunen skal lægge budgetter. I Esbjerg Kommunes tilfælde viser udregningerne, at det vil koste 83,5 mio. kr. at rette op på indeklimaproblemerne på skolerne. Til gengæld venter der en samfundsøkonomisk gevinst på over 260 mio. kr., fordi sygefraværet over 30 år bliver mindsket. Samt en yderligere gevinst på 162 mio. kr. ved øget indlæring over 50 år.

Og i Aarhus har man blandt andet opfundet indeklimaambassadøren. Det er lokale lærere og pædagoger, der uddannes i at kunne vejlede kolleger i, hvordan de udnytter de enkelte rums potentialer fult ud – til gavn for indeklimaet. 

De tre kommunale eksempler har en vigtig fællesnævner: De var alle tre – sammen med 9 andre kommuner – en del af Realdanias kampagne Skolernes Indeklima. 

Gennem hele 2019 udarbejdede de 12 kommuner sammen med rådgivere og med støtte fra Realdania hver sin strategiske indeklimaplan for de lokale skoler. Kommunerne er gået vidt forskelligt til værks i arbejdet og har undervejs sparret med hinanden og hentet inspiration og viden hos fagprofessionelle.

For Realdania har det været en øjenåbner at se værdien af kommunernes arbejde med indeklima, og hvordan de strategiske planer flere steder har resulteret i gode, lokale løsninger og handlinger.  

Derfor åbner vi i starten af det nye år for en ny ansøgningsrunde, hvor vi inviterer omkring nye 12 kommuner fra hele landet til at blive en del af vores fortsatte kampagne og få støtte til at udarbejde en strategisk indeklimaplan for de lokale skoler. 

Den brændende platform er ikke til at komme uden om. Vi ved, at langt størstedelen af landets skoleelever undervises i klasselokaler, hvor CO2-niveauet i løbet af en skoledag er over grænseværdien. Og vi ved, at børns evne til at lære forringes, når luften i klasselokalet er for tung. Vi står altså med en fælles udfordring, som både koster skolebørnene, de ansatte på skolerne og samfundet dyrt.

I Realdania har vi efterhånden arbejdet med at forbedre skolernes indeklima i en del år. Derigennem har vi – heldigvis – oplevet et stigende fokus på området. Kommunerne ved i den grad godt, at der er brug for at sætte ind. Alligevel oplever vi stadig, at mange kommuner er udfordret og har svært at identificere, præcis hvor de skal begynde, og hvor behovet er størst, når det drejer sig om en målrettet og strategisk indsats. 

Til gengæld ved vi også, at kommuner, der netop har en strategisk og langsigtet plan, i højere grad lykkes med at skabe en balanceret prioritering af indeklimatiltag, økonomi og energireduktion, når de renoverer skoler.

Derfor vil vi gerne have flere med ombord. Med de første 12 kommuner er vi kommet godt ud af starthullerne, men vi vil gerne endnu længere ud og hjælpe flere i gang med at arbejde strategisk med indeklimaet. 

Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere og ansøg
På Realdanias hjemmeside har vi samlet en guide til, hvordan man som kommune kan søge om at blive en del af vores kampagne Skolernes Indeklima og få støtte til at udvikle kommunens indeklimastrategi. Her kan man som kommune også søge om at få besøg af vores nye indeklima-Rejsehold. 

På Realdanias hjemmeside findes desuden en håndbog baseret på erfaringerne fra de første 12 kommuner. Håndbogen guider trin for trin kommuner i, hvordan de kommer i gang med at arbejde strategisk med skolernes indeklima. Sidst men ikke mindst findes der også en ny eksempelsamling med 30 vidt forskellige skoleeksempler på vejen til et godt indeklima. 

Læs mere på kampagnen Skolernes Indeklima