x

Nærhedens beboere har indtaget bydelens første kvarterhus

Nyhed 15. februar 2022

Fællesskaber og social bæredygtighed har været helt centralt for den nye bydel Nærheden i Hedehusene, lige siden projektet blev lanceret i 2013 som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. I starten af februar indviede de to partnere sammen med bydelens beboere det første af i alt tre ”kvarterhuse”, som indbyder til fællesskaber i hverdag.

Indbyggertallet i den nye bydel Nærheden i Hedehusene er nu tæt på 2.000, hvilket er en fordobling på et års tid. De mange ny borgere har et naturligt behov for at lære hinanden at kende og i starten af februar kunne beboerne indtage deres første fælles indendørs mødested. Her blev snoren nemlig klippet til Kvarterhuset på Urtehaven, et 250 m2 stort fælleshus bygget i træ.

Med en central placering i bydelen ud til Skoleparken, den nye skole Læringshuset, Springcentret og SuperBrugsen, er der med åbningen af det første kvarterhus for alvor skabt en koncentration af byliv og aktivitet midt i Nærheden.

Det glæder Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld, der var en af talerne ved indvielsen af det første kvarterhus.

- Nærheden repræsenterer en ny måde at leve på i forstaden, og til forskel fra mange parcelhuskvarterer spiller gode rammer om fællesskabet her en stor rolle. Der er i forvejen udekøkken, byhaver og junglebane, og med kvarterhuset har bydelen nu fået en rigtig fin ramme, der kan bruges af alle aldre, året rundt. Jeg er sikker på, at det vil kunne mærkes på livskvaliteten i bydelen, og at det kan være medvirkende til, at en stor del af de nye borgeres energi og ressourcer kommer lokalområdet til gavn.

Minimere CO2

Bæredygtig byudvikling i bred forstand er også én af visionerne for udviklingen af Nærheden. Kvarterhuset på Urtehaven er derfor opført i træ med fokus på at minimere CO2-udledningen både under byggeriet og i den efterfølgende drift, og på samme måde vil hensynet til klima og miljø være centralt, når de kommende kvarterhuse skal opføres.

Det nye hus rummer et stort cafélokale og et mindre beboerlokale, som ligger i direkte forbindelse og kan åbnes op mod hinanden. Derudover er der både større og mindre køkkenfaciliteter – og en træterrasse ud mod Skoleparken, hvor beboerne kan tage ophold om sommeren.

Forudgående dialog

Byudviklingsselskabet NærHeden P/S, der har været bygherre på Kvarterhuset på Urtehaven, har forud for projektet været i dialog med bydelens beboere, som netop var med til at pege på, at det første kvarterhus skulle have lokaler til møder og spisning, mens de senere huse for eksempel kan rumme værksteder og gæsteværelser.

Hen over vinteren har to arbejdsgrupper, som alle beboere har kunnet melde sig til, desuden arbejdet med henholdsvis husregler, organisering og konkrete aktiviteter, som kan fylde de fine nye rammer, såsom fællesspisning, krea-aftener og aktiviteter til jul, fastelavn og sankthans.

Kvarterhuset på Urtehaven er opført i totalentreprise af firmaet KBS Byg A/S med byudviklingsselskabet NærHeden P/S som bygherre. Det er projekteret af Panum & Kappel efter idéoplæg fra Arkitema Architects. NærHeden P/S vil på et tidspunkt overdrage driften af det førte kvarterhus til Bydelsforeningen Nærheden, som er en paraplyforening for alle grundejerforeningerne i bydelen.