x

Realdania og VILLUM FONDEN vil sænke klimaaftrykket fra nybyggede boliger markant

Pressemeddelelse 28. marts 2022

I Danmark har vi netop nu opbrugt vores del af klodens ressourcer for i år. Herfra står den på overforbrug og ekstra pres på klimaet – blandt andet fra vores bygninger, som udgør en stor del af Danmarks klimaaftryk. Med et nyt partnerskab og 60 mio. kr. vil Realdania og VILLUM FONDEN derfor inspirere og udfordre designere, entreprenører og bygherrer til at opføre en række eksempler på boliger, hvor rammen for de grønne ambitioner sprænges – og hvor ressourceforbruget holdes til én jordklode om året.

Det var det. I dag – mandag den 28. marts – har Danmark opbrugt Jordens ressourcer for hele 2022. Ifølge Earth Overshoot Day forbruger vi nemlig vores andel af klodens ressourcer fire gange hurtigere, end Jorden kan bære. Hvert år. Dermed er Danmark er med sin relativt lille størrelse en væsentlig bidragsyder til global opvarmning og klimaforandringer. 

Det skal der laves om på med fokus på en af de sektorer, der står for en stor del af vores samlede udledning af CO2 og andre drivhusgasser – nemlig byggeriet. Med en samlet bevilling på 60 mio. kr. vil den filantropiske forening Realdania og den almennyttige fond VILLUM FONDEN udvikle en ny, fælles indsats, der skal skubbe det danske boligbyggeri i en markant grønnere retning – i tæt samarbejde med de førende aktører på det danske boligmarked. 

Indsatsen har fået titlen ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’, og det er der en rigtig god grund til:

”Vores mål er at understøtte udviklingen af nye løsninger, der kan reducere klimaaftrykket til en fjerdedel. Vores bygninger står for over en tredjedel af vores drivhusgasudledninger. Derfor ville det mest bæredygtige være helt at undlade at bygge. Men det er ikke realistisk. I stedet må vi tænke og bygge helt anderledes. Vi vil gerne være med til at inspirere og demonstrere, hvordan vi kan bygge nye boliger med et markant mindre klimaaftryk, udført i materialer og på en måde som gør det bæredygtigt, både klimamæssigt og økonomisk, så vi kan sætte dem i produktion i stor skala. Det bliver virkeligt svært, og vi kender ikke vejen til målet, men det er tvingende nødvendigt at begynde rejsen, fordi klimakampen er obligatorisk, og det byggede miljø må give sin del,” siger Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN.

Branchen skal øge tempo og grønne ambitioner

Selvom den grønne omstilling i byggeriet allerede er i gang, er der ifølge Realdania og VILLUM FONDEN brug for at skabe tværgående samarbejder for at øge både tempoet og ambitionerne. Det kræver mod hos alle byggeriets aktører at gå nye veje. Det vil de to samarbejdspartnere gerne bidrage til at løfte med den fælles indsats:
 
”Kernen er at få aktørerne på markedet for boligbyggeri i Danmark til at lege med og eksperimentere sammen med os. Derfor en stor opfordring herfra til landets almene boligorganisationer, pensionskasser, private udviklere, entreprenører og husbyggere om at gå med i samarbejdet. Vi håber, at de – sammen med os – vil være med til at gå foran og overkomme de risici og barrierer, som følger med et klima-lederskab, så vi kan bygge ambitiøse eksempler på attraktive boliger, hvor klimaaftrykket er reduceret til en fjerdedel. Og hvor al den nye viden og innovation, vi forhåbentlig genererer undervejs i indsatsen, bliver sat i spil og prøvet af,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.  

Ambitionen er, at eksempelbyggerierne kan skabe samarbejde, inspirere og udfordre både byggebranchen og forbrugerne og derved stimulere efterspørgslen efter mere bæredygtige boliger i Danmark.

Den næste generation skal til orde og give bud på løsninger

Samarbejdet mellem Realdania og VILLUM FONDEN skal også fremme ny viden og innovation. Og det skal bidrage til at overkomme de risici, som kan opstå, når nye metoder og materialer bringes i spil. Det handler blandt andet om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk. Derudover skal de bedste eksempler på boligbyggerier med lavt klimaaftryk indsamles og formidles til den danske byggebranche.

Undervejs vil Realdania og VILLUM FONDEN også invitere den næste generation – landets unge rådgivere, arkitekter og konstruktører – ind i arbejdet for at få deres bud på, hvordan vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden.

”Vi vil meget gerne bringe de unge til orde i denne indsats og få deres perspektiver og bud på, hvilke løsninger, komponenter og metoder, vi skal bruge i fremtiden for at bygge svarende til de ressourcer, vi rent faktisk har til rådighed på vores planet. Det er dem, der skal leve med konsekvenserne af vores klimahandlinger,” siger Nina Kovsted Helk.

Forbrugerne skal efterspørge boliger med lavt klimaaftryk

En anden afgørende medspiller i indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er forbrugeren. Ifølge Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN, er det også her, en stor del af den nødvendige forandring skal ske.

”Der er brug for, at vi som bolig-forbrugere stiller flere krav og ikke blot accepterer de bygninger, der allerede udbydes. I takt med, at vi vænner os til at sortere affald, transportere os på nye måder, overveje forbrugsmønstre osv., skal vi også blive klogere på det klimaaftryk, som vores bolig sætter. Det er for de fleste den største andel af deres samlede klimaaftryk. Derfor håber vi, at erfaringer og resultater fra vores indsats kan være med til, at forbrugerne øger efterspørgslen efter boligbyggeri med lavt klimaaftryk,” siger Lars Hansen.