x

Realdania støtter seks kommuner i deres arbejde med at udvikle flere cirkulære løsninger

Nyhed 23. marts 2022

Klimaudfordringerne kalder på mere genanvendelse og på cirkulære løsninger – et område som har stort fokus hos Realdania, der støtter flere projekter inden for udviklingen af cirkulært byggeri. Nu er turen kommet til seks danske kommuner, som skal samarbejde med borgere og virksomheder om at finde cirkulære løsninger på lokale udfordringer.

"Cirkulær økonomi kan lyde både abstrakt og langt væk fra den kommunale kerneopgave. Men helt konkret handler det om at finde løsninger, der kan give os byer uden affald, hvor alt er designet og bygget i genanvendte materialer, og hvor borgerne let kan dele, leje og bruge ressourcer igen og igen. Det lykkes kun, hvis både borgere, lokale virksomheder og civilsamfund samarbejder - alle sammen aktører, som kommunerne allerede er i tæt dialog og samarbejde med. Derfor kan og skal kommunerne spille en afgørende rolle her." 

Sådan lyder det fra Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania og ansvarlig for foreningens arbejde med at udvikle nye, cirkulære løsninger – særligt i den danske byggebranche.  

Nu er turen kommet til seks danske kommuner, som har sagt ja til at bruge de næste to år på at samarbejde med borgere, lokale virksomheder – og med hinanden – om at udvikle nye cirkulære løsninger på lokale udfordringer. Det er Fredensborg, Fredericia, Kolding, København, Odsherred og Aalborg kommuner. 

Fra cirkulær byfornyelse i Odsherred til genbrug af plast i København

Udviklingsforløbet ledes af Dansk Design Center og Danmarks miljøklynge CLEAN under titlen ’Cirkulære Byer’ og støttes økonomisk af Realdania.  

Cirkulære Byer favner bredt både geografisk og i forhold til byernes udfordringer. I København vil man bruge forløbet til at styrke genanvendelsen af byggematerialer, navnlig plast, mens man i Odsherred vil udforske byerne Vigs og Asnæs' potentiale for grøn og cirkulær byfornyelse. Det skal bl.a. ske gennem partnerskaber med det lokale erhvervsliv og inddragelse af foreninger og kommunens unge. 

I Aalborg ønsker kommunen at udvikle byens gamle industriområde Hjulmagerkvarteret til et bæredygtigt kvarter med fokus på at bevare dele af den eksisterende bygningsmasse og områdets kulturarv. Og i Fredericia skal deltagelsen i Cirkulære Byer hjælpe kommunen med at skabe et kredsløb blandt lokale industrier med henblik på udveksling og cirkulation af ressourcer og materialer. 

Ifølge Simon Kofod-Svendsen er det unikke ved forløbet i Cirkulære Byer, at de udvalgte kommuner kommer til at arbejde med deres udfordringer i samspil med både virksomheder, forskningsmiljøer og borgere – foruden de øvrige udvalgte kommuner. Derudover får kommunerne god, faglig støtte og sparring undervejs i et svært skifte, samtidig med at de understøttes i at samarbejde på tværs af forvaltninger. 

Og så er håbet selvfølgelig også, at de erfaringer og den viden, som de seks kommuner opbygger undervejs i forløbet, vil kunne komme andre kommuner, der gerne vil arbejde mere cirkulært, til gavn

Simon Kofod-Svendsen Projektchef i Realdania

”Og så er håbet selvfølgelig også, at de erfaringer og den viden, som de seks kommuner opbygger undervejs i forløbet, vil kunne komme andre kommuner, der gerne vil arbejde mere cirkulært, til gavn.”   

Cirkulær omstilling er vigtigt – særligt i byggeriet 

Set i lyset af de store og akutte klimaforandringer er det ifølge Simon Kofod-Svendsen fuldstændig afgørende at skrue op for løsninger, der har fokus på genanvendelse og på at tænke i cirkler. For eksempel ved at producere materialer på en måde, så de kan bruges igen på nye måder eller i andre sammenhænge – fremfor den klassiske lineære produktion, hvor man bruger materialer en enkelt gang for så at kassere dem.  

Men cirkulær økonomi kan også tænkes i større systemer som hele byer, hvor udfordringen også er stor: 

Cirkulær omstilling er nødvendig, men helt klart også et område, hvor vi kun lige er kommet i gang.

Simon Kofod-Svendsen Projektchef i Realdania

”Cirkulær omstilling er nødvendig, men helt klart også et område, hvor vi kun lige er kommet i gang. Her har projektet ’Cirkulære Byer’ fat på noget centralt, når de fokuserer på det systemiske, for vi lykkes kun, hvis alle parter omkring udfordringen samarbejder. For kommunerne er egne forvaltninger, borgere og lokale virksomheder afgørende samarbejdspartnere. I byggeriet gælder det hele værdikæden fra producent af byggematerialer til arkitekt, entreprenører og ikke mindst forskere og virksomheder i jagten på nye, cirkulære løsninger. Netop dem forsøger Realdania at samle i en række igangværende projekter i samarbejde med Innovationsfonden,” siger Simon Kofod-Svendsen. 
 
Det er blandt andet Grand Solutions for byggeriet, hvor to danske teams af forskere og virksomheder skal accelerere cirkulært byggeri – blandt andet ved at udvikle løsninger, der kan dokumentere de genbrugte byggematerialers kvalitet, metoder til at værdiansætte dem og gode cirkulære forretningsmodeller. 

Og det er 14 erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner i samarbejde skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri.  

Læs mere om Cirkulære Byer på Dansk Design Centers hjemmeside