x
Byggebranchen skal ændre den måde, den i dag producerer og bygger på, hvis Danmarks CO2-udledning for alvor skal mindskes. Her er udviklingen af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen, helt afgørende. 

Derfor opslog vi i 2020 sammen med Innovationsfonden et Grand Solutions-opslag om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi målrettet byggebranchen. Grand Solutions er et program i Innovationsfonden, der retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. 

Nu er der udvalgt to konsortier, som består af forskere og virksomheder, der over de kommende år skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet – i stor skala – med 27 mio. kr. i støtte.

BusinessReuse

I det ene konsortium – BusinessReuse – går blandt andre DTU, Rambøll, Center for SMV og Gate 21 sammen om at udvikle et nyt system, der skal klassificere genbrugsmaterialer til byggeriet. Og så skal der udvikles en kvalitetstest af genbrugsmaterialer lavet af beton, træ og stål, så det bliver lige så nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer, som det er at vælge nye materialer. 

Circle Bank

Det andet konsortium – Circle Bank – består af blandt andre Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Danica Ejendomme og en række aktører inden for digitalisering. Sammen skal de udvikle en materialebank for byggeressourcer med dokumenteret værdi og kvalitet. Circle Bank skal have form som en fælles, digital platform for branchen, som fungerer som et beslutningsstøtteværktøj, og hvor man som virksomhed kan finde og handle de brugte materialer.

De to konsortier får BLOXHUB i København som fysisk mødested og samarbejdsplatform:

Science Forum - BLOXHUB

Udover samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af projekterne vil et internationalt advisory board understøtte konsortierne med den nyeste internationale viden på området og hjælpe de udviklede løsninger uden for Danmarks grænser.

Der var ansøgningsfrist til Grand Solutions den 18. august 2020, og der blev givet svar på ansøgninger primo 2021. Se det oprindelige opslag på Innovationsfondens hjemmeside:

Grand Solutions om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi

Fakta om de to konsortier

En væsentlig barriere ved direkte genbrug af bygningskomponenter er manglende standarder, certificerings- og dokumentationssystemer. Denne mangel medfører en betydelig dokumentationsbyrde og økonomisk risiko for bygherren, som vælger disse i et byggeprojekt.

Det overordnede succeskriterie er derfor at sidestille valget af genbrugskomponenter og nye komponenter i byggeprojekter, og på baggrund heraf gøre det muligt at udvikle forretningskoncepter, der bygger på anvendelse af genbrugskomponenter.

”Når man genbruger hele bygningsdele, er det muligt både at bevare selve materialerne, men også den værdi og energi, der allerede er anvendt til at fremstille dem. Derfor rummer genbrug af byggekomponenter et stort potentiale for en reduktion af CO2-udledning og for et mindre træk på vores naturressourcer. I BusinessReuse er det vores mål at indfri det store potentiale og understøtte den cirkulære dagsorden blandt andet gennem dokumentation og vidensopbygning i forbindelse med genbrug af byggekomponenter og ved at udvikle en test, der kan dokumentere den tekniske kvalitet af de brugte byggekomponenter,” siger professor på DTU og projektleder for BusinessReuse, Lisbeth M. Ottosen. 

Partnere

DTU leder konsortiet, som består af 8 partnere:
Adsbøll Renovering A/S 
Center for SMV, Aarhus Universitet 
Dansk Standard 
DTU Byg 
DTU Skylab 
Gate 21 
Lendager Group 
Rambøll 
En af de helt afgørende udfordringer ved skalering af cirkulært byggeri er tilgængeligheden af relevante byggemateriale i rette kvalitet og på rette tid og sted. Circle Bank vil udvikle en materialebank (en ’value hub’), hvor ressourcer med dokumenteret værdi og kvalitet kan blive udvekslet for at understøtte cirkulær økonomi i byggesektoren. Platformen skal samtidig fungere som cirkulært beslutningsstøtteværktøj for bygningsejere og andre aktører i byggebranchen.

”Circle Bank er et digitalt beslutningsstøtteværktøj for hele værdikæden indenfor offentligt og privat byggeri. Med den netop indgåede politiske aftale om bæredygtigt byggeri indføres der krav og målsætninger om at nedbringe CO2-udledning i byggeriet. I et tæt samarbejde på tværs af ny forskning og praksis i byggebranchen bliver Circle Bank et vigtigt værktøj i at kunne levere på netop disse krav. Vi håber, at hele branchen vil bakke op om projektet. Det kræver en målrettet indsats og en fælles platform, hvis vi skal opfylde byggeriets andel af Paris-aftalen,” siger Lene Brix, der er formand for projektets styregruppe.

Partnere

Teknologisk Institut leder konsortiet, som består af 12 partnere:
CB Nordic ApS 
Tredje Natur 
Matter bybrix 
J Jensen 
HD Lab
Twentyfifty 
Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg 
Syddansk Universitet 
Danica Ejendomme
Lejerbo 
Middelfart Kommune
Roskilde Kommune

I efteråret 2023 skiftede Circle Bank navn til Circue. Læs mere om projektet på hjemmesiden:

Circue

 

 

Fælles indsats for at styrke cirkulær økonomi i byggeriet

Sammen med Innovationsfonden arbejder vi med to indsatser, der skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet. Samarbejdet bygger på en fælles vision om, at det er i mødet mellem forskning og praksis, at der for alvor sker ny innovation, som resulterer i konkrete, brugbare løsninger. Udover Grand Solutions er 14 erhvervsforskerprojekter i gang med at udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri med støtte på i alt 30 mio. kroner. Læs mere om de 14 erhvervsforskerprojekter: 

14 erhvervsforskerprojekter