x

Byggebranchen skal ændre den måde, den i dag producerer og bygger på, hvis Danmarks CO2-udledning for alvor skal mindskes. Her er udviklingen af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen, helt afgørende. 

Derfor bidrager vi sammen med Innovationsfonden med 40 mio. kr. til et Grand Solutions-opslag målrettet byggebranchen. Målet er at fremme grøn omstilling og vækst i Danmark ved at bidrage til forsknings- og udviklingsprojekter, der fremmer udviklingen af cirkulære løsninger i byggeriet. Løsningerne skal udvikles i stærke tværfaglige konsortier med både virksomheder og videninstitutioner. Midlerne søges under Innovationsfondens Grand Solutions-program, som fokuserer på at understøtte innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Innovationsfonden og Realdania financierer hver med 20 mio. kr. Vi forventer, at den afsatte økonomiske ramme muliggør støtte til 3-4 projekter af 2-5 års varighed. De udvalgte projekter skal forvente at bidrage med en vis medfinansiering.  Vi etablerer en samarbejdsplatform for projekterne i regi af BLOXHUB i København til at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft. 

 

Sådan ansøger du

Ansøgninger til Grand Solutions skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Der er ansøgningsfrist den 18. august 2020 kl. 12. Endeligt svar på ansøgning vil være ultimo november 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Se opslaget og ansøg her: 

Grand Solutions om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi

Download opslaget: 

Grand Solutions om byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi (pdf)

Præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning

Præsentationen foregår på dansk, slides er på engelsk. Find slides til download som pdf samt en Q&A længere nede på siden. 

 

 

Præsentationen består af fire afsnit: 

 • Grand solutions general guidelines
  (1 minut inde i videoen)
 • Grand Solutions Special call 2020:The Construction Sector's Transition to Circular Ressource Economy
  (14 min. 30 sek. inde i videoen)
 • Tips and Tricks 
  (ca. 26 min. inde i videoen)
 • Wrap up and next steps
  (ca. 29 min. 50 sek. inde i videoen)

Download slides og Q & A: 

Slides til præsentationsvideo

Q & A

Infoarrangementer

Den 28. maj 2020

Sparring til den gode ansøgning

Hvis du har planer om at ansøge Grand Solutions-opslaget, så er der mulighed for at booke et virtuelt sparringsmøde den 28. maj, hvor vi sammen med Innovationsfonden afholder en sparringsdag. Her kan ansøgere teste deres projektidé, partnersammensætning, projektplan mv. imod vurderingskriterierne for Grand Solutions og få feedforward med hjem.

Læs mere om sparringsdagen og om, hvordan du booker et møde på Innovationsfondens hjemmeside:

Få sparring til din ansøgning om cirkulært byggeri d. 28. maj

Den 24. marts 2020 AFLYST

Kickoff Øst

15.00-17.00 i BLOXHUB, København

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen indleder kickoff-mødet. Få information om opslaget, stil spørgsmål og mød mulige samarbejdspartnere. Hør bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Roskilde Kommune, orientere om det ambitiøse H2020-projekt CityLoops.

Den 26. marts 2020 AFLYST

Kickoff Vest

15.00-17.00 hos Navitas, Aarhus

Få information om opslaget, stil afklarende spørgsmål og mød mulige samarbejdspartnere. Hør Kasper Guldager, partner i 3XN arkitekter og stifter af GXN Innovation, fortælle om sit arbejde med cirkulært byggeri og om best practice fra Danmark og internationalt.

  Cirkulær ressourceøkonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, hvor man kun bruger materialer en enkelt gang. I cirkulær ressourceøkonomi tænker man i genbrug og genanvendelse i byggebranchen i stedet for i lineær produktion. Hovedformålet med cirkulær ressourceøkonomi er at forbedre miljøet og at skabe forretning ved gentænkning af ressourcer, genanvendelse og øget ressourceudnyttelse. En af de vigtigste faktorer for at accelerere den cirkulære tænkning i byggeriet er partnerskaber på tværs af hele værdikæden, dvs. partnerskaber, der går på tværs af branchen og på tværs af forskning og praksis.