x

Byggebranchen skal ændre den måde, den i dag producerer og bygger på, hvis Danmarks CO2-udledning for alvor skal mindskes. Her er udviklingen af cirkulære løsninger, hvor man tænker i genbrug og genanvendelse i byggebranchen, helt afgørende. 

Derfor bidrager vi sammen med Innovationsfonden med 40 mio. kr. til et Grand Solutions-opslag målrettet byggebranchen. Målet er at fremme grøn omstilling og vækst i Danmark ved at bidrage til forsknings- og udviklingsprojekter, der fremmer udviklingen af cirkulære løsninger i byggeriet. Løsningerne skal udvikles i stærke tværfaglige konsortier med både virksomheder og videninstitutioner. Midlerne søges under Innovationsfondens Grand Solutions-program, som fokuserer på at understøtte innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.

Innovationsfonden og Realdania financierer hver med 20 mio. kr. Vi forventer, at den afsatte økonomiske ramme muliggør støtte til 3-4 projekter af 2-5 års varighed. De udvalgte projekter skal forvente at bidrage med en vis medfinansiering.  Vi etablerer en samarbejdsplatform for projekterne i regi af BLOXHUB i København til at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft. Ansøgningsfristen udløb den 18. august 2020. Vi vil give svar på ansøgninger ultimo 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.