x

Åbent hus i Stines Hus på Lolland

Pressemeddelelse 8. april 2022

Engang lå der tusindvis af husmandssteder rundt om i landet. I dag er der kun få tilbage. Ét af dem er ”Stines Hus”. Kom forbi og oplev et stykke ægte Lolland-historie, når Realdania By & Byg for første gang åbner døren til det fredede husmandssted ”Stines Hus” nær Pederstrup, der blev købt og restaureret af Realdania By & Byg for få år siden. Lørdag den 23. april kl. 14-17 inviteres alle indenfor til et kig i de historiske stuer og stalde, der emmer af nostalgi og gode historier.

Med sine tækkede gavle og sit originale interiør fra tiden omkring 1770 udgør det lille ”Stines Hus” på Lolland et sjældent stykke dansk kultur- og bygningshistorie. For et par år siden købte og restaurerede Realdania By & Byg det fredede hus, som er et af landets ældste og endnu bevarede husmandssteder, som er bygget efter en særlig lollandsk egnsbyggeskik med tækkede gavle.Snart skal huset lejes ud, men lige nu står det tomt, og derfor er der plads til mange gæster i det lille beskedne hus, som gemmer på store fortællinger: fortællinger om en særlig lollandsk egnsbyggeskik med tækkede, lodrette gavle. Fortællinger om tilværelsen som husmand ved det nærliggende Pederstrup Gods i 1700-tallet og fortællinger om et liv præget af fattigdom og nøjsomhed.

Hertil kommer den nyeste fortælling om den restaurering, som Realdania By & Byg gennemførte for et par år siden for at bevare husets unikke historie.

- Alle fortællingerne om ”Stines Hus” - både de store og de små fortællinger – bidrager til vores fælles historie om dansk bygningsarv. Huset er bygget sidst i 1700-tallet, og blandt de velbevarede kvaliteter er den tækkede gavl, som i århundreder var at finde overalt på Lolland, men som i dag stort set er forsvundet. Og med sit originale og velbevarede udtryk både ude og inde giver huset en fin fornemmelse af, hvordan et husmandssted så ud og fungerede før i tiden, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Egnstypisk tækning og bindingsværk

Byggeskikken med de tækkede lodrette gavle kendes ikke andre steder i landet. De fleste andre steder står gavlene som oftest i bindingsværk eller beklædt med brædder eller spån.

Også husets tækning er typisk for Lolland-egnen. I tråd med den lokale byggeskik er stråtaget på det lille husmandssted udført med en såkaldt holstensk mønning, hvor tagryggen er holdt sammen via små bundter tækkerør, der er syet fast til de to øverste lægter.

Selve bindingsværket er med både fodrem, skråbånd, løsholter, dokker, tætstående stolper og solidt egetømmer, og som det ligeledes har været kutyme i generationer på Lolland, er husmandsstedets bindingsværk kalket ’over stok og sten’ og ikke opstreget, dvs. med synligt bindingsværk, sådan som det ofte ses på fynske og sønderjyske bindingsværksgårde.

Et af Danmarks ældst bevarede husmandssteder

Huset, der er opkaldt efter en af dets beboere, Stine, som flyttede ind i 1920’erne og boede der til sin død i 1957, er et af Danmarks ældst bevarede husmandssteder. Det er opført 1770’erne på godset Pederstrups jord, hvor husmændene gjorde hoveri. Til husmandsstedet blev der tildelt fire tønder land, så fæstebonden kunne supplere familiens husholdning med lidt agerdyrkning og dyrehold.

I 1700- og 1800-tallet var der tusindvis af sådanne husmandssteder over hele landet; i dag er mange nedrevet eller ombygget – med undtagelse af nogle ganske få, herunder ”Stines Hus” på Lolland.

Stines Hus -se flere billeder og bliv klogere på den særlige egnsbyggeskik

Samling af 60 historiske ejendomme

Huset skal udlejes, men det forbliver i Realdania By & Bygs eje og i samlingen af godt 60 unikke historiske ejendomme, herunder flere eksempler på egnsbyggeskik.

- Hver især er de historiske huse med til at levendegøre fortællingen om dansk bygningsarv og danske egnsbyggeskikke, og samtidig er alle de historiske huse i flittigt brug hver dag - enten som ramme om erhvervsaktiviteter eller kulturelle formål eller som bolig for moderne familier. På den måde er husene med til at vise, hvordan den danske bygningskultur kan levendegøres og fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling, understreger Peter Cederfeld.