x

Nye forbindelser giver liv til Hærvejen og Viborg Baneby

Pressemeddelelse 22. april 2022

Det samlede forløb af Hærvejen i Viborg Baneby er nu færdigt og indvies den 28. april 2022. Projektet består af Hærvejsbroen, Hærvejen og nye kunstprojekter. Hærvejsbroen er opført af Viborg Kommune i samarbejde med den filantropiske forening Realdania som en del af kampagnen Kickstart Forstaden.

Første del af Hærvejsbroen blev taget i brug i 2019, og nu er det samlede forløb, som broen er en del af, færdigt. Fra Hærvejsbroen er der skabt forbindelse via Hærvejen gennem den nye bydel, Viborg Baneby, til Gyldenrisvej. På ruten er der desuden nye kunstprojekter, som kan opleves undervejs. Hærvejsbroen og Hærvejen er for gående og cyklister. Biler med lav fart kan benytte dele af Hærvejen. 

Med Hærvejen og Hærvejsbroen bliver der desuden en attraktiv cykelforbindelse mellem sydbyen og midtbyen, når en ny bro over Indre Ringvej efter sommerferien står klar.

Det samlede forløb er et vigtig led i omdannelsen af Viborg Baneby fra tidligere industriområde til en mangfoldig bydel med skoler, kulturtilbud, butikker, almene boliger, private boliger og virksomheder.

”Det er en kæmpe milepæl, vi har nået ved at indvie Hærvejsforløbet. Hærvejsbroen er et vigtigt bindeled mellem Banebyen og midtbyen, og den er derfor helt afgørende for omdannelsen af Banebyen,” siger borgmester Ulrik Wilbek.

Bag byggeriet af Hærvejsbroen står Viborg Kommune og Realdania. Projektet er en del af Realdanias kampagne ’Kickstart forstaden’, som har udviklet konkrete eksempler på bæredygtig fornyelse og fortætning af forstædernes byområder. 

Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania siger: ”Hærvejsbroen er et godt eksempel på, hvordan en barriere i byen kan nedbrydes og vejen for bløde trafikanter lettes. Det gør broen til et nøgleelement i at kickstarte udviklingen af Banebyen som nyt forstadsområde, der samtidig styrker midtbyen i Viborg. Og den er med til at fremme en bæredygtig udvikling, hvor det er attraktivt at bruge cykel, tog og bus.”

Hærvejen og kunstrute giver nye oplevelser

Etableringen af Hærvejen og kunstruten i Viborg Baneby er med til at forstærke omdannelsen af bydelen, da der nu er et spændende rekreativt forløb, der binder bydelen sammen. 

- Vi kan allerede nu se effekten af Hærvejsforløbet, da det har banet vejen for, at flere og flere byggerier skyder op, og nye indbyggere flytter ind i den attraktive bydel, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Udviklingen af Hærvejen i Viborg Baneby ligger desuden fint i tråd med det arbejde, der i øvrigt er i gang for at udvikle det samlede forløb af Hærvejen langs den jyske højderyg til international særklasse.

Indvielse af Hærvejsforløbet

Hærvejsforløbet i Viborg Baneby indvies den 28. april 2022 kl. 13.00 på Hærvejsbroen. Alle er meget velkomne.

Ved indvielsen er der taler ved borgmester Ulrik Wilbek, projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania, og Lise Skou, medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst. Herefter klipper Ulrik Wilbek snoren på Hærvejsbroen, og der serveres en lille forfriskning.

Fakta

Hærvejsforløbet

Hærvejsforløbet i Viborg Baneby består af:
 
Hærvejsbroen, som både er en stiforbindelse for gående og cyklister over jernbanen, der binder Banebyen sammen med bymidten, og samtidig et nyt og indbydende byrum med beplantning og siddemuligheder. Bag projektet står Viborg Kommune og Realdania. Pris for projektet er ca. 83 mio. kr.

Hærvejen, som er en rekreativ stiforbindelse gennem Banebyen, der er med til at binde den nye bydel sammen. Hærvejen i Viborg Baneby forløber fra Gyldenrisvej i syd til Hærvejsbroen mod nord. Hærvejen forventes at koste over 25 mio. kr.

Kunstrute: Hærvejen i Viborg Baneby skal på sigt fungere som en kunstrute, der udvikles i takt med, at den nye bydel skyder op. Der er udpeget fem nedslagspunkter for placering af fremtidige kunstværker på Hærvejen, og kunstneren René Schmidt har derudover udarbejdet en række terrakotta farvede steler, der skal markere ruten og skabe sammenhæng og genkendelighed. Kunstprojektet er støttet af Statens Kunstfond. Pris for René Schmidts kunstprojekt er ca. 600.000 kr. 

På Hærvejsforløbet er der brugt materialer som lyse betonflader, vandrender i stål og grønne bede med stålkanter beplantet med stauder, urter og træer. Materialerne er valgt ud fra bydelens kulturarv, som et typisk erhvervsområde fra 1950’erne.

Kickstart Forstaden

Viborg Kommune gennemførte sammen med Realdania i 2011-2012 en konkurrence om Viborg Baneby – et nyt byomdannelsesområde på kanten mellem forstaden og bymidten i Viborg.
 
Et centralt element i vinderforslaget var etablering af en banebro som en ny, markant cykel- og fodgængerforbindelse over banen, sådan at Banebyen bindes tættere sammen med bymidten. Formålet er at skabe bedre tilgængelighed til byomdannelsesområdet og dermed motivere offentlige og private parter til at investere i området. 

Ballerup og Aalborg kommuner har også udviklet anlægsprojekter, som kickstarter bæredygtig fortætning af forstadsområder.