x

Ny podcastserie sætter fokus på kvinder i dansk arkitektur

Pressemeddelelse 19. maj 2022


’De glemte arkitekter’ er en ny podcastserie i seks afsnit, der handler om kvinder i dansk arkitektur fra 1925-1975. Vi hører sjældent om deres arbejde, selvom de var med til at definere rammerne for, hvordan vi bor i dag.

Dansk arkitekturhistorie har fokus på de få genier – ofte mænd – og ikoniske bygninger som rådhuse, kirker og museer. Kvinderne fylder ikke meget i den kanoniserede arkitekturhistorie, selvom de har haft stor betydning – ikke mindst for den hverdagsarkitektur, der omgiver os alle f.eks. i form af skoler, parker og almene boliger. 

En ny podcastserie fortæller historien om nogle af de kvinder, der har tegnet rammerne for vores fælles hverdag. Samtidig møder vi forskerne bag projektet ’Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975’ på Københavns Universitet, som ledes af Svava Riesto og Henriette Steiner. Serien er produceret af Niels Bjørn / BYLYD og Ane Skak og er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Med forskerne i felten

I podcastserien ’De glemte arkitekter’ er vi med forskerne Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen på opdagelsesrejse. Vi er med, når de graver dybt i arkiverne, interviewer kilder og oplever bygninger og steder. Du kommer f.eks. med på en lytter under et besøg i Kollektivhuset Høje Søborg, som på papiret er tegnet af tre mænd. Flere kvinder spillede dog en vigtig rolle – blandt andet den progressive køkkenarkitekt Ulla Tafdrup. I et andet afsnit hører vi om de professionelle muligheder og udfordringer, der kan opstå, når mænd og kvinder finder sammen i en kombination af faglig lidenskab og privat kærlighed. F.eks. besøger forskerne det hus til bolig og tegnestue, som arkitekterne Karen Clemmensen og Ebbe Clemmensen tegnede til sig selv. 

”Vi er med forskerne på arbejde, og vi følger deres umiddelbare begejstring ved at opleve et sted som Kollektivhuset. Vi får ny viden om arkitekter, der har spillet en vigtig rolle for dansk velfærdshistorie og derfor også for nutidens måde at bo, fordi vi i 1925-1975 begyndte at bygge og indrette på nye måder. Samtidig får vi indblik i arkitektur og forskning som kollektiv præstation. Jeg håber, at podcasten vil få mange interesserede lyttere,” siger Vera Noldus, projektchef i Realdania.

Fokus på samarbejde

Podcastens omdrejningspunkt er forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975’, som har fokus på kvinders bidrag til arkitektfaget. Men det er en vigtig pointe, at forskerne også inddrager f.eks. landskabsarkitektur, byplanlægning og boligens indretning. Forskerne undersøger i serien ikke kun kvinders bidrag til historien – men reflekterer også over, hvordan arkitektur bliver til – nemlig i et samarbejde mellem mange mennesker med forskellig baggrund.

”Podcastserien handler om den arkitektur, der omgiver os til hverdag – og serien er samtidig en fortælling om samarbejde, og om hvordan forskerne som detektiver i en kollektiv indsats tager utraditionelle metoder i brug for at stykke en helt ny arkitekturhistorie sammen,” siger Vera Noldus.

Læs mere og hør hele serien 'De glemte arkitekter'

Sideløbende med podcastserien bliver der produceret en kort dokumentarfilm om forskernes arbejde og metode – den kan du blandt andet opleve på Dansk Arkitektur Centers aktuelle udstilling 'Kvinder skaber Rum', som kan opleves fra 13. maj til 23. oktober 2022

Læs mere om udstillingen 'Kvinder skaber Rum'

Om forskningsprojektet Kvinder i Dansk Arkitektur

’Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975’ på Københavns Universitet er et samarbejde mellem lektor Svava Riesto, lektor Henriette Steiner, arkitekturhistoriker Jannie Rosenberg Bendsen, grafiker Liv Løvetand Rahbek, kommunikationsmedarbejder Mathilde Merolli og projektmedarbejder Frida Irving Søltoft. Projektet er støttet af foreningen Realdania, Danmarks Frie Forskningsfond, Statens Kunstfond, Dreyers Fond, Landsbyggefonden, Karin og Georg Boyes Fond og Københavns Universitet. 

Læs mere om forskningsprojektet 'Kvinder i dansk arkitektur 1925-1975'

Om podcastserien ’De glemte arkitekter’ 

Serien har seks afsnit. Første afsnit introducerer forskerne og formålet med deres projekt. De fem øvrige afsnit er struktureret omkring temaerne: Kærlighed, Alternativer, Visioner, Vækst og Omsorg. Hvert afsnit rummer reportager, hvor forskerne er i marken for at møde kilder, opsøge steder og gennemgå arkiver. Afsnittene giver også plads til forskernes tanker og refleksioner om arbejdet, som det skrider frem. 

Om filmen ’På sporet af de glemte arkitekter’

Filmen går bag om forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur fra 1925-1974’. Vi er blandt andet med forskerne på besøg hos tidligere ægtefælle, partner og arkitekt Carsten Hoff for at blive klogere på billedkunstner og arkitekt Susanne Ussing. Vi er også med ude at opstøve glemte dokumenter, der viser hvordan arkitekt Rut Speyer satte sit arkitektoniske aftryk på en hel villavej.

Se filmen 'På sporet af de glemte arkitekter'

1. Hvor er kvinderne?
Mød forskerne Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen, som fortæller om behovet for en ny dansk arkitekturhistorie. Afsnittet trækker tråde til lignende projekter andre steder i verden – og til dansk viden på området, som forskerne bygger videre på.

Medvirkende: Henriette Steiner, Svava Riesto, Jannie Rosenberg Bendsen, Despina Stratigakos, Rikke Lequick Larsen, Josefin Hinton

2. Kærlighed

Faglig lidenskab, privat kærlighed og professionelt samarbejde. Hvad betød det for de kvinder, som var gift med og havde tegnestue sammen med en mand? Hvilke muligheder og udfordringer opstod? Hør blandt andet om arkitekt Karen Clemmensen, som var gift med arkitekt Ebbe Clemmensen.
Medvirkende: Henriette Steiner, Svava Riesto, Jannie Rosenberg Bendsen, Frank Erik Jeppesen

3. Alternativer

Forskerne er på jagt efter den alternative arkitektur, som opstod i 1970'erne som modsvar til en industrialiseret byggeskik – her gjorde billedkunstner og arkitekt Susanne Ussing fra tegnestuen Ussing & Hoff oprør mod det, hun anså som arkitektur præget af stereotypt maskuline værdier.

Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner, Jannie Rosenberg Bendsen, Kjeld Kjeldsen, Carsten Hoff

4. Visioner

Følg forskerne på besøg i Kollektivhuset Høje Søborg, som blandt andet har køkkener, som er ganske særlige for deres tid. Du kommer også med i arkitekturarkivet, hvor forskerne leder efter spor af kvinders arbejde.

Medvirkende: Jannie Rosenberg Bendsen, Svava Riesto, Henriette Steiner, Elisabeth Rehling

5. Vækst

På nogle få årtier fra 1950erne og frem blev der i Danmark opført et væld af nye boliger, biblioteker, parker, skoler og rådhuse. Velfærdsstaten blev formgivet i de år, og de mange projekter udgør stadig hverdagsbyen for mange mennesker. Mange af projekterne i vækstperioden blev skabt i samarbejder på tværs af køn og faglighed. Det skal vi høre om i afsnittet her, hvor forskerne stiller ind på især landskabsarkitekt Agnete Muusfeldt.

Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner og Jannie Rosenberg Bendsen

6. Omsorg

Der er en herskende fortælling om, at dansk modernisme rev alt ned til grunden og erstattede med nye kasser og motorveje. Men i afsnittet her nuanceres dén historie. For der var byplanlæggere, som gik nænsomt og omsorgsfuldt til opgaven med at udvikle og bevare byerne – med respekt for historien og stedets egenart. Det gjaldt f.eks. Vibeke Dalgas og Anne Marie Rubin, som udviklede planer for kommuner over hele landet.

Medvirkende: Svava Riesto, Henriette Steiner, Jannie Rosenberg Bendsen og Henrik Færgemann Hansen