x

Nye anbefalinger: Sådan gentænkes og genstartes dansk boligbyggeri

Pressemeddelelse 19. maj 2022

Statens Kunstfond og Realdanias Boliglaboratorium præsenterer nu konkrete anbefalinger fra de syv boligprojekter i Boliglaboratorium. De peger på, hvordan man kan nytænke dansk boligbyggeri og skabe bedre rammer for fremtidens boligeksperimenter og boligarkitektur.

Hvordan skaber vi gode boliger, der passer til fremtiden, og den måde vi lever på? Det giver aktørerne bag syv eksperimenterende boligbyggerier nu deres svar på. 

Alle syv er en del af det Boliglaboratorium, som Statens Kunstfond og Realdania har etableret sammen. Her samles boligbyggebranchen om at udvikle nye svar på samtidens og fremtidens udfordringer og nytænke dansk boligarkitektur.

”Dansk boligbyggeri synes at have ramt en mur, for vi løser ikke i tilstrækkelig grad vor tids udfordringer i den måde vi udvikler boliger på. Nye familiemønstre, klimakrisen og bevægelsen fra land til by er blot nogle af de forandringer, som vores boligbyggeri og boligpolitik skal tage højde for. Gennem de syv boligprojekter i Boliglaboratorium har vi fået viden og nye ideer til, hvordan vi kan genstarte vores boligbyggeri og arkitektur. Derfor præsenterer vi nu en række anbefalinger til fremtidens boliger i Danmark,” siger udvalgsleder Trine Berthold fra Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Anbefalinger ser på barrierer og potentialer

De syv boligeksperimenter i Boliglaboratorium har på baggrund arbejdet med deres projekter formuleret anbefalingerne, der ser på barrierer og potentialer for mere eksperimenterende boligbyggeri.

”Gennem Boliglaboratorium har de syv hold, som nu skal til at opføre hver deres bud på et fremadskuende og eksperimenterende boligbyggeri, gjort sig en masse vigtige erfaringer. Men også benspænd og modvind fra den virkelighed, som nytænkende boligbyggeri er en del af; lovgivningsmæssigt, økonomisk og kulturelt. Deres praksisnære anbefalinger har vi nu givet en stemme. Fordi vi gerne vil åbne en dialog med bolig- og byggebranchen og med lovgiverne om, hvordan vi i fællesskab kan komme endnu længere i arbejdet med at øge innovationen i dansk boligbyggeri,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

I alt er der formuleret 32 anbefalinger, hvoraf én er formuleret på tværs af alle teams: 

  • Indfør en national forsøgsordning for eksperimenterende boliger.

Derudover har de enkelte teams hver fremhævet én anbefaling, som de anser som den væsentligste inden for det, de arbejder med:

  • Udvid ejerkonstruktioner i landzoner
  • Indfør flere projekt- og konceptudbud i boligområder
  • Indfør vurdering af miljøbelastning (LCA) og totaløkonomi (LCC) som tildelingskriterier, når et boligbyggeri skal i udbud
  • Hæv det almene rammebeløb uden at hæve huslejen
  • Skab bedre muligheder for deling af lokale ressourcer
  • Giv fællesskabsfremmende kvadratmeter en ny status i BBR
  • Skab bedre rammer for at boligsektoren kan blive socialt inkluderende

Anbefalingerne henvender sig til nationale myndigheder, kommunale myndigheder og bolig- og byggebranchen, og de spænder over boligformer, bygherremodeller, fællesskaber, sociale tiltag, bæredygtighed og finansieringsmodeller.