x

Boligpapir - Sådan kan vi ændre boligbyggeriet sammen

Rapport

Udgivelsesdato
18. maj 2022

Sideantal
48 sider

Forfatter(e)
Partnerskabet bag Boliglaboratorium (Realdania & Statens Kunstfond) sekretariatet ved NORD Architects samt alle syv medvirkende projektteams (Generationernes Træhus, Symbiosehusene, Selvbyg på Musicon, Vertikale gårdrum, Fremtidens Boligfællesskab, Stengården og Boliger til enlige forældre), Kristoffer Weiss og Marie Leth.

Download

Boliglaboratorium har udvalgt syv boligprojekter, som hver især repræsenterer forskellige dagsordner, boligformer og forskellige aktører i branchen fra private til almene til selvbyggere. De syv eksperimentprojekter har afdækket barrierer og vist en række potentialer, som danner baggrund for 32 anbefalinger, som de syv teams i Boliglaboratorium præsenterer i denne udgivelse.

De syv boligeksperimenter i Boliglaboratorium har på baggrund arbejdet med deres projekter formuleret en række anbefalinger, der ser på barrierer og potentialer for mere eksperimenterende boligbyggeri.

De tværfaglige hold bag hvert boligprojekt har kortlagt de barrierer, som har forhindret boligprojekterne fra at opnå deres fulde potentiale. Forhindringerne har dannet grundlag for 32 anbefalinger til, hvordan vi kan skabe et mere fremadskuende boligbyggeri, der giver gode rammer for den enkelte og adresserer de nuværende problemer i boligbyggeriet.

Anbefalingerne bygger på de konkrete erfaringer, der er samlet op i processen med at realisere de syv boligeksperimenter.