x

Kalder byggebranchen: Hvordan får vi klimaaftrykket fra nybyggede boliger i bund?

Pressemeddelelse 18. maj 2022

Nu starter kapløbet om de bedste ideer og visioner for et fremtidigt boligbyggeri, hvor klimaaftrykket er reduceret til en fjerdedel – fløjtet i gang af partnerskabet Realdania og VILLUM FONDEN. I samarbejde med Smith Innovation og BUILD åbner de for tre calls, hvor byggebranchen inviteres til at byde ind med nye bæredygtige produkter og løsninger, med designforslag og med de bedste eksempler på lavkarbon-boliger fra hele verden.

I foråret 2022 lancerede Realdania og VILLUM FONDEN indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet med en klar målsætning: Klimaaftrykket fra nybyggede boliger skal reduceres med 75 procent. Skal det lykkes, skal der helt ny viden og innovation på bordet. 

Nu inviterer Boligbyggeri fra 4 til 1 planet alle byggeriets aktører fra arkitekter og rådgivere til produktudviklere og designere til at komme med deres bud på løsninger, produkter, eksempler og designs, som kan inspirere det danske boligbyggeri til at gå i en markant grønnere retning. 

”Vi når ikke i mål med en klimareduktion på 75 procent, hvis vi bliver ved med at bygge som hidtil – eller marginalt bedre. I arbejdet med at reducere boligbyggeriets klimaaftryk er der behov for at bruge helt nye løsninger, metoder og materialer. Indsatsen kalder i den grad på innovation. For branchen har i dag langt fra alle svarene og ej heller alle løsningerne. Det skal vores fælles indsats Boligbyggeri fra 4 til 1 planet i høj grad adressere og bidrage til at løse,” siger Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af VILLUM FONDEN.  

Call 1: BUILD søger verdens bedste, realiserede eksempler 

Det første call kommer fra BUILD – et institut under Aalborg Universitet – som også er en del af holdet bag Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. 

BUILD efterlyser de bedste eksempler fra både ind- og udland på realiserede boligbyggerier med meget lavt klimaaftryk. Deadline for forslag er i slut juni, hvorefter BUILD samler de bedste eksempler i en publikation sammen med beregninger af klimaaftrykket fra hvert eksempel. 

Dette call gælder boligbyggeri – herunder etagebyggeri, rækkehuse og parcelhuse – som vil blive analyseret ved brug af livscyklusvurdering med fokus på både drift, materialer og bygningens størrelse.

Call 2: Bæredygtige materialer og nye løsninger

Andet call har fokus på innovation og leder efter fremtidens bæredygtige byggeklodser. Callet administreres af Smith Innovation og er primært målrettet producenter, opfindere og virksomheder, som udvikler bæredygtige løsninger på produkt- og komponent-niveau. Her inviteres de til at komme på banen med begavede løsninger, der kan bidrage til at minimere klimaaftrykket fra nybyggede boliger. 
 
”I Boligbyggeri fra 4 til 1 planet arbejder vi målrettet med innovation og modning af nye ideer. Vi vil støtte test, dokumentation og modning af nye materialer og produkter, der kan hjælpe os over målstregen på vores vej mod boligbyggeri med et meget lavt klimaaftryk. Fra de gode ideer om hvordan vi bor, til nye materialer med lavere klimaaftryk og nye måder at bygge på. Vi ser rigtig meget frem til at få branchens bedste bud,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Call 3: Næste generation skal høres

Det sidste og mere konceptuelle innovations-call er en åben invitation til arkitekter, designere og ingeniører – ikke kun de etablerede, men også næste generation. Her får de mulighed for at udvikle og opføre visionære boligkoncepter til en fremtid, hvor alle har råd til en bolig – uden at opførelsen af boligen kræver flere ressourcer, end vores planet har til rådighed. 

Det sker i form af en konkurrence, hvor de bedste forslag får stillet 750.000 kr. til rådighed. Det er midler, som skal gå til en detaljering og til opførelse af deres forslag i pavillon-form, som efterfølgende vil blive vist til offentligheden i hjertet af København.  

Mere om de tre calls i indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet