x

Forvandling fra fyrtårn til fugleoplevelser

Artikel 24. juni 2022

Hvad stiller man op med en smuk og fredet bygning, som har udspillet sin rolle? Da Realdania By & Byg i 2014 købte Skagen Grå Fyr, var en ny anvendelse helt oplagt: Som omdrejningspunkt for et enestående fugleliv er fyrtårnet i dag forvandlet til et fugleoplevelsescenter. Kom med til foredrag om Realdania By & Bygs arbejde med at transformere historiske bygninger.

Da fyrmester Davidsen i 1994 låste døren bag sig og forlod Skagen Grå Fyr på Danmarks nordligste spids, var det formodentligt med en vis portion vemod. Ikke alene var det sidste dag på jobbet som fyrmester; det var også afslutningen på flere hundrede års historie med et bemandet fyrtårn som pejlemærke for søfarten. Automatiseringen af de danske fyrtårne var i gang, satellitnavigationen var i vækst, og ét efter ét lukkede de danske fyrtårne. Skagen Grå Fyr var ingen undtagelse.

Tilbage stod et af landets mest ikoniske fyranlæg, tegnet af arkitekt N.S. Nebelong i 1858. Men hvad stiller man op med en fin historisk bygning, som har udspillet sin rolle?

Realdania By & Byg kunne se mulighederne og købte i 2014 det fredede fyrtårn og de omkringliggende bygninger.

For at give de historiske bygninger en helt ny funktion og igen skabe liv og aktivitet i det 46 meter høje tårn og samtidig sikre en bæredygtige fremtid – også økonomisk – blev der igangsat ikke blot en restaurering, men også en transformation: en omdannelse af det 160 år gamle anlæg i respekt for bygningernes bevaringsværdier, såvel ude som inde, og i samspil med omgivelserne.

Fyrtårnets nye funktion gav næsten sig selv. Hvert år passerer millioner af fugle Danmarks nordligste punkt og dermed også Skagen Grå Fyr på vej til og fra deres ynglepladser i det nordlige Skandinavien. Dette enestående fugleliv på Danmarks top har gennem tiden tiltrukket både turister og ornitologer og forskere fra hele verden, så forvandlingen fra fyrtårn til fugleoplevelsescenter var oplagt.

Udgangspunkt i fyrtårnets historie

Selv om anlægget skulle have en ny funktion, foregik restaureringen og transformationen på de gamle bygningers præmisser og med udgangspunkt i fyrets historie.

I fyrmesterboligen, som i dag er indrettet med udstilling og butik, kan de besøgende stadig i kraft af planløsning og farver fornemme, hvordan fyrmesteren i sin tid boede, og også i de to sidebygninger er transformationen sket, så bygningerne har bevaret deres rå karakter af stald og lager. I den gamle stald- og toiletbygning er der i dag indrettet cafe, og det gamle gårdrum mellem tårnet og de øvrige bygninger er indrettet til terrasse med udeservering for sommerens mange gæster.

Bygningernes nye funktion er ikke en afslutning på fyrets liv, men et nyt kapitel i dets historie. Som fugleoplevelsescenter har fyret fået en ny og meningsfuld funktion, der spiller sammen med omgivelserne og naturen – præcis som fyrtårnet også gjorde gennem 160 år. De blandede funktioner som cafe, udstilling og butik har skabt nye muligheder for en økonomisk bæredygtig fremtid og sikret offentligheden adgang til de smukke bygninger.

Det er Naturstyrelsen, som lejer og driver fugleoplevelsescentret med udstilling og butik i fyrmesterboligen.

Stor betydning for lokalsamfundene

Skagen Grå Fyr er blot et enkelt eksempel på, hvordan en historisk bygning, som har udspillet sin rolle, kan tranformeres til nye funktioner og nyt indhold. I Realdania By & Bygs samling af historiske ejendomme findes flere andre eksempler, bl.a. Dyrehave Mølle i Nyborg, Hindsgavl Slot i Middelfart og Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense.

Når der sættes en transformation i gang, er der ofte tale om erhvervsbygninger, for eksemple en tidligere staldbygning, en fabriksbygning, et lager eller et pakhus. Alle disse bygninger har gennem tiden haft stor betydning for de lokalsamfund, som har været med til at skabe dem, og ofte rummer de arkitektoniske kvaliteter og en helt særlig ånd, som er svær at etablere i nybyggeri.

Kunsten er at gøre disse kolde bygninger til varme bygninger, og når dette lykkes, er der skabt grobund for en bygning, som både kan bære historien videre og byde på nye oplevelser. Skagen Grå Fyr er et godt eksempel.

Skagen Grå Fyr i årstal

Skagen Grå Fyr i årstal

Byggeår: 1858

Fredet: 1977

Erhvervet: 2014

Indviet: 2017

 

De transformerede bygninger indgår i Realdania By & Bygs samling af godt 60 historiske ejendomme, der fordeler sig over det meste af landet, favner vidt forskellige bygningstyper og spænder over 500 år - fra middelalder til modernisme. 

Fælles for alle ejendommene er, at de både hver for sig og tilsammen er med til at give fortællingen om dansk bygningskultur nyt liv og samtidig tjene som eksempler på, hvordan den danske bygningsarv kan levendegøres og fremmes gennem bevaring, udvikling og forandring.