x

Stor interesse for seniorbofællesskaber kan give plads til nye børnefamilier i fem kommuner

Nyhed 11. juli 2022

I en helt ny undersøgelse fra COWI lavet for Realdania udtrykker hver fjerde adspurgte borger mellem 50-75 år konkret interesse i at bo i et seniorbofællesskab. Det skaber potentialer for kommuner med interesse i at etablere seniorbofællesskaber. For når seniorerne fraflytter deres bolig, giver det bl.a. plads til nye børnefamilier i kommunen.

Realdania og COWI har sammen med Horsens, Kolding, Helsingør, Køge og Viborg Kommuner kortlagt potentialerne ved at etablere forskellige typer af seniorboliger i kommunerne. Undersøgelsen viser bl.a. en række potentialer ved at udvikle seniorboligudbuddet i kommunerne. 

For det første er antallet af seniorer i kraftig vækst. For det andet bor en stor andel af seniorerne i parcelhuse. Alene i de fem kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, forventes ca. 15.500 borgere at fraflytte et parcelhus inden for de næste fem år. Det svarer til ca. 7.000 parcelhuse. Når seniorerne flytter ud af deres nuværende bolig, frigør det plads til nye borgere i kommunen. Konkret peger undersøgelsen på, at 100 nye seniorboliger giver plads til ca. 170 borgere i kommunen. Tilflytterne til de frigjorte parcelhuse er hovedsageligt unge, erhvervsaktive børnefamilier. 

Etableringen af seniorvenlige boliger og seniorbofællesskaber kan dermed på en gang sikre et meningsfuldt boligtilbud til kommunens seniorer og tiltrække nye børnefamilier på tværs af kommunegrænser.

Seniorbofællesskaber er godt for livskvaliteten

Undersøgelsen er en del af den filantropiske forening Realdanias arbejde med at øge andelen af seniorbofællesskaber i Danmark. En boform, der har vist sig at have en positiv effekt på livskvaliteten og fællesskabet blandt beboerne. 

"Flere kommuner er begyndt at se gode muligheder i at etablere seniorbofællesskaber og gøre netop den boligform til en del kommunens seniorboligpolitik. Det er rigtig positivt. Med undersøgelsen her håber vi at kunne give dem et endnu bedre vidensgrundlag, når de skal drøfte og siden beslutte, hvilke typer af seniorboliger, der kan være attraktive at etablere, og hvilke positive, afledte effekter de kan forventes at have," siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania. 

Nye anbefalinger til kommuner der vil bygge

Undersøgelsen er foretaget af COWI A/S, der i en afsluttende rapport præsenterer otte konkrete anbefalinger til kommuner, udviklere og andre aktører med interesse i at etablere attraktive seniorboliger, og her kan alt fra markedsføring til organisering vise sig at være helt central.

"Undersøgelsen peger blandt andet på vigtigheden af, hvordan vi taler om seniorer, seniorvenlige boliger og seniorbofællesskaber. For mange i målgruppen ser ikke sig selv som seniorer, selvom de efterspørger en række af de kvaliteter, som eksempelvis seniorbofællesskabet kan tilbyde. Vi skal huske, at der er sket en markant stigning i seniorernes ressourcer, så de +50-årige er generelt bedre stillet nu end tidligere både fysisk og økonomisk, og det giver helt nye muligheder, når der skal planlægges seniorboliger," siger markedschef Kristian Løbner fra COWI A/S.