x

Befolkningsudvikling og seniorboliger - Pixiudgave

Rapport

Udgivelsesdato
april 2022

Sideantal
26 sider

Download

Den letlæselige version af hovedrapporten.

Denne undersøgelse kortlægger seniorers boligforhold og boligønsker og bidrager med vigtig viden om effekterne ved etablering af forskellige typer af seniorboliger. Resultaterne af undersøgelsen kan udvikle og forstærke det vidensfundament, som kommunernes seniorboligpolitik bygger på. Det er målet med undersøgelsen at gøre kommunerne i stand til at vurdere, hvilke boligtyper der kan være attraktive i kommunen, og hvilke effekter etableringen af disse kan forventes af have.

Læs den fulde rapport her:

Befolkningsudvikling og seniorboliger