x

11 vindere skal arbejde med at nedbringe byggeriets CO2-udledning markant

Pressemeddelelse 21. september 2022

Klimaaftrykket fra byggeriet af nye boliger i Danmark skal reduceres med 75 procent. Det er den ambitiøse målsætning fra initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet. Initiativet har netop udvalgt seks bud på klimavenlig arkitektur og fem bud på klimavenlige materialer. Nu skal såvel arkitektur som materialer afprøves i stor skala.

I Danmark forbruger vi fire gange mere end vores andel af Jordens samlede ressourcer. Byggeriet er en af de store udledere af CO2, så det er nødvendigt at finde mere klimavenlige måder at bygge på. 

Derfor har initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet, som VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania står bag, gennem to calls – Next Generation og Sustainable Solutions – opfordret arkitekter og ideudviklere til at komme med deres bud. Flere end 100 løsningsforslag er kommet ind, og nu har en fagjury udvalgt seks bud på klimavenlig arkitektur og fem klimavenlige bæredygtige løsninger på materialesiden.

Next Generation

I dette call har arkitekterne budt ind på boligbyggeri med systematisk fokus på klimaaftrykket. Her har en dommerkomite i første omgang udvalgt seks forslag, som nu får til opgave at omsætte deres forslag til konkrete byggekoncepter. 

Herefter reduceres de seks projekter til tre, som vil blive fysisk realiseret og dermed gå fra idé til virkelighed. Det skal ske i samarbejde med udvalgte bygherrer, der findes gennem et senere call.

”Vi har først og fremmest ledt efter de klare, fremsynede koncepter, og derfor har vi udvalgt de seks projekter til næste runde ud fra deres klarhed i ide og tanke, snarere end graden af detaljering. Nu glæder vi os til at følge arbejdet med at komme dybere ned i projekterne,” siger projektchef Stig Hessellund fra Realdania, der er med i dommerkomiteen. 

De seks udvalgte arkitektprojekter er:

 • Matter of Space og Niche Arkitekter med Halmværk, hvor halm anvendes som det primære materiale
 • Tegnestuen Lokal og Aaen Engineering med Manifest for den planetært rimelige bolig, leger med dogmeregler for boformer og for konstruktioner 
 • Henning Larsen samt Djernis & Bell med Residential regenesis, der tager fat om øget fortætning af det eksisterende byggeri via ”podning”
 • CF Møller Architects med Gaia – life cycles within boundaries, gentænker den nordiske byggetradition med fokus på adfærd, konstruktion og materialer og klimaforandring
 • Reværk med Naturrækkerne, hvor groede materialer er i centrum, sammen med lerjord
 • Rønnow Leth & Gori og CINARK med En lille bolig i tækkede teglblokke, med tegl og tagrør i centrum

Sustainable Solutions

Dette call var en opfordring til alle med gode ideer til materialer, konstruktioner og tekniske løsninger, der vil reducere klimaaftrykket og samtidig har et stort udbredelsespotentiale. Det er udbredelsespotentialet, der ligger til grund for valget af vinderne. Det er således et call, hvor de fem vinderforslag har potentiale til at blive afprøvet i stor skala i samarbejde med de bygherrer, som ender med at skulle opføre eksempelprojekterne.

”Vi har haft fokus på de forslag, som allerede nu viser en vis udviklingsmæssig modenhed i forhold til at reducere klimaaftrykket, og derfor er tæt på eller klar til større udbredelse. Bredden er stor, lige fra biobaserede materialer, klimaoptimering af traditionelle produkter til genbrug og vedvarende energiløsninger, som kan tilpasses arkitekturen,” siger projektchef for VILLUM FONDEN Michael K. Rasmussen, der også er i dommerkomiteen. 

De fem udvalgte løsninger er:

 • EcoCocon Danmark ApS med Bygninger skal gros af hurtigt fornybare ressourcer, der vil udvikle byggesystemer med hurtigt voksende afgrøder og restprodukter
 • Søuld ApS med Nænsomt forarbejdede produkter af dansk ålegræs, som har fokus på ålegræsbaserede plade- og isoleringsløsninger 
 • Næste Byg ApS med Arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer, som har fokus på genbrugets æstetiske potentiale og adfærdspåvirkning
 • DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med Ressource – forædling af byggeaffald til nye byggematerialer, der ønsker at substituere cement via omdannelse af tegl, bioaske og glas 
 • Dansk Solenergi ApS med Solceller som nyt byggeelement uden æstetiske begrænsninger, der arbejder med solceller som integrerede og ikke skæmmende paneler i tage og facader