x

Klimaudfordring til landets ambitiøse bygherrer: skab fremtidens boliger nu

Pressemeddelelse 27. september 2022

Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er klar med en stor udfordring og mulighed for økonomisk støtte til Danmarks mest progressive bygherrer. Bygherrer, der vil være med til sætte nye standarder for klimaaftryk i boligbyggeriet.

Det er ikke nemt at bygge attraktive boliger med et klimaaftryk på kun en fjerdedel af det normale. Ikke desto mindre er det, hvad initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet – som VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania står bag – nu søger ambitiøse bygherrer til at gøre. 

Udfordringen går ud på at vise, hvordan vi i Danmark kan bygge boliger med en klimabelastning på 2,5 kg CO2 pr. m2 pr. år. Det er så stor en udfordring, at initiativet er klar til at støtte de bygherrer, som vil finansiere, udvikle og opføre eksempelbyggerier, der ikke alene har et markant lavere klimaaftryk, men også er skalerbare. Byggerier, der kan inspirere resten af branchen til at gå i en grønnere retning.

Boligbyggeri fra 4 til 1 planet har afsat midler til udviklingsaktiviteter rundt om eksempelbyggerierne. Det eksempelbyggeri, som opnår det laveste dokumenterede klimaaftryk, vil blive præmieret.

”Det er en kæmpe opgave, som hverken bygherrer, rådgivere eller entreprenører kan løfte alene. Det vil kræve både udvikling og innovation fra den enkelte bygherre. Samtidig er det vigtigt, at der er et samarbejde og sker vidensdeling mellem projekterne, så erfaringerne fra de enkelte projekter hurtigst muligt når ud til resten af byggebranchen,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Han suppleres af Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af VILLUM FONDEN.

”Hvis vi skal nå i mål med en klimareduktion på 75 procent, er det helt nødvendigt at bygherrer med mod og visioner er med til at finde løsningerne. Vi tror på, at der er bygherrer, som er klar til at sætte deres præg på fremtidens boliger. Og vi håber, at mange vil melde sig,” siger Michael K. Rasmussen.

Interesserede bygherrer kan læse mere om betingelserne for deltagelse her

Ansøgninger skal afleveres senest d. 18. november 2022 kl. 12.00. Der forventes opstart af udvikling og projektering i første kvartal 2023. Forløbet administreres af det rådgivende ingeniørfirma MOE.

Fakta om Boligbyggeri fra 4 til 1 planets udfordring til bygherrerne

Ansøgningsfeltet er inddelt i tre bygherrekategorier: 

· Eksempelbyggerier for private bygherrer – etageejendomme og rækkehuse.
· Eksempelbyggerier for almene boligorganisationer – etageejendomme og rækkehuse.
· Eksempelbyggerier for husbyggere – 1-families- eller klyngehuse.

De enkelte boligtyper er ikke skarpt defineret, da Boligbyggeri fra 4 til 1 planet ønsker at skabe plads til idéudvikling. 

 
Målet med initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er at skabe bæredygtige nye boliger med respekt for de ressourcer, vi har til rådighed på vores planet. Initiativet vil i alle dele af processen aktivere bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, forskere og ideudviklere med det absolutte fælles mål at reducere byggeriets CO2-aftryk. Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er sat i værk af den filantropiske forening Realdania og VILLUM FONDEN.