x

Rapport: Byggeriets CO2-aftryk skal meget længere ned, hvis klimaforandringerne skal bremses

Nyhed 5. september 2022

Det globale udslip af drivhusgasser er så højt, at vi er kommet på den anden side af den planetære grænse. Derfor er det nødvendigt at gennemføre store reduktioner både globalt og i Danmark, viser en ny rapport. Ikke mindst inden for byggeriet, der står for en stor del af CO2-udledningen.

For ganske få år siden rundede vi en global opvarmning på 1 grad og overskred dermed det, forskere har defineret som den planetære grænse, også kaldet det sikre handlingsrum for mennesker i forhold til påvirkningen af det globale miljø. Hvis udledningen fortsætter på samme måde som hidtil, vil den globale temperatur ramme 1,5 grad celsius i 2040, viser forskningen, og det vil få alvorlige konsekvenser for kloden.

Spørgsmålet er derfor, hvor stor en reduktion der skal til for at bringe jorden tilbage i sikkerhedszonen på den rigtige side af den planetære grænse. Det diskuterer forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet i en netop udgivet forskningsrapport: ’The safe operating space for greenhouse gas emission’. 

”Udfordringen er at bringe det globale udslip af drivhusgasser ned på et niveau, hvor klodens økosystemer ikke nedbrydes som følge af, at der sker uoprettelige klimaforandringer,” siger Steffen Petersen, associate professor ved Aarhus Universitet, der er medforfatter til rapporten.

Rapporten er finansieret af indsatsen ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’, som Realdania og Villum Fonden står bag. Målet med indsatsen er at bidrage til at vise vejen for, hvordan man kan bygge boliger, hvor ressourceforbruget holdes til én jordklode om året.

En af de brancher, der udleder mest CO2, er byggebranchen, og derfor bør der ifølge Steffen Petersen sættes ind netop her .

”Byggebranchen bør hurtigst muligt lægge en plan for at reducere sin udledning af drivhusgasser til et niveau, der kan bringe klimaet tilbage på den sikre side af den planetære grænse,” siger Steffen Petersen fra Aarhus Universitet.

Store reduktioner nødvendige

Et team af rådgivere fra arkitektfirmaerne EFFEKT og CEBRA samt det rådgivende ingeniørfirma MOE har med udgangspunkt i forskerrapporten udarbejdet et ’Reduction Roadmap’, der viser, hvor meget byggeriet skal reducere sit CO2-aftryk for at bringe udledningen af drivhusgasser ned i sikkerhedszonen. Arbejdet med ’Reduction Roadmap er ligeledes finansieret af indsatsen ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’.

”Oversætter vi rapporten til dansk boligbyggeri betyder det alt andet lige, at byggeriet skal nedbringe udledningen fra et nuværende gennemsnit på 9,6 kg CO2-ækvivalenter/m2 pr. år til gennemsnitligt 0,4 kg CO2-ækvivalenter/m2 pr. år,” siger Steffen Maagaard fra MOE. 

CO2-ækvivalenter er en fælles måleenhed for klimagassernes forurening.

”Derfor er ’business as usual’ ikke en mulighed, og jo hurtigere vi kan reducere vores udledning og ændre måden vi bygger på, jo længere tid har vi til at skabe den nødvendige forandring,” tilføjer Steffen Maagaard.

Mange håndtag at dreje på

’Reduction Roadmap’ og forskningsrapporten fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet vil fremadrettet indgå som et væsentligt grundlag for det videre arbejde i Realdanias og Villum Fondens samlede indsats  ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’.

”Heldigvis har vi mange håndtag, vi kan dreje på. Det handler ikke kun om materialer og metoder. Vi må også overveje at bygge færre nye boliger og bo mindre og dele mere,” siger projektchef Stig Hessellund fra Realdania.

Han suppleres af Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af Villum Fonden:

”Rapporten sætter en tyk streg under klimaproblemet, som ikke kan skydes til hjørne uanset krig og inflation. Vores mål om en reduktion på 75 procent er stadigvæk både ambitiøs og udfordrende, men det er længere fra absolut bæredygtighed, end vi troede. Det betyder, at det er endnu vigtigere at komme i gang,” siger Michael K. Rasmussen.

Læs hele rapporten: 

The safe operating space for greenhouse gas emission