x

Lang kø til åbent hus i Korup

Pressemeddelelse 31. oktober 2022

Køen var lang, da Realdania By & Byg søndag slog dørene op til åbent hus i den nyrestaurerede Familien Jensens Gård i Korup nær Odense. Hele vejen ned ad den smukke lindeallé og rundt om det pompøse hundehus på gårdspladsen ventede gæster i alle aldre på et kig indenfor i den fredede mønstergård fra år 1900. I løbet af dagen kiggede godt 1.300 gæster forbi.

Nogle af de mange gæster havde engang arbejdet på gården. Andre havde kendt familien Jensen-slægten. Flere havde boet på en lignende gård, mens mange, mange andre havde hørt om, læst om eller kørt forbi den firelængede gård, hvor håndværkere, konservatorer og højt specialiserede restaureringsmalere igennem de seneste tre år har haft deres gang for at restaurere og sikre gården for eftertiden. 

Og da dørene og portene blev slået op til åbent hus en solbeskinnet søndag sidst i oktober, stod hele gården lige så imponerende, som den gjorde, da familien Jensen i 1901 flyttede ind i deres nye hjem. 

Fra bindingsværk til beton

Familien Jensens gård blev opført på blot ét år som erstatning for en traditionel bindingsværksgård, der havde tilhørt familien gennem generationer, men som var nedbrændt kort forinden. 

Familien startede altså opbygningen helt fra bunden, og den nye gård blev opført som en moderne landbrugsejendom tilpasset samfundets forandringer og skabt ud fra de muligheder, som andelsbevægelsen, industrialiseringen og tidens nye arkitekturidealer havde ført med sig.

Inspirationen kom fra både ind- og udland.

Alle fire længer blev opført i de dengang meget moderne maskinfremstillede teglsten, mens tagene blev belagt med betonsten og skifer og ikke som hidtil med strå. I staldene blev der bygget med beton, formsten og store jernrammevinduer. Alt sammen materialer, som i takt med industrialiseringen var kommet indenfor rækkevidde.

I stuehuset blev der indrettet efter tidens toneangivende arkitekturretning, historicismen, som hyldede de varme farver og et rigt dekoreret interiør med bemalinger på vægge, lofter, døre og træværk.

I dag er det hele genskabt.

Dansk mønstergård fra år 1900

I stuehuset er de originale bemalinger og dekorationer på lofter og vægge i dag restaureret fra A til Z, ligesom også døre, karme og paneler er restaureret med brug af samme historiske maleteknikker, som blev anvendt for 120 år siden. I de tre avlslænger er de gamle vognporte, karlekamrene, laden, staldene, vaskehuset, hundehuset, det udendørs das og den underjordiske roekule restaureret og bevaret.

Familien Jensens fredede gård i Korup på Fyn er et velbevaret og i dag gennemrestaureret mønstereksempel på en dansk gård fra år 1900. Som en nærmest uspoleret tidslomme vidner gården om tidens tanker og drømme i den historiske brydningstid omkring århundredeskiftet, men samtidig er gården i dag tilpasset og indrettet, så den kan fungere som en moderne bolig.

Sammen med over 60 andre ejendomme indgår Familien Jensens Gård nu i Realdania By & Bygs samling af historiske ejendomme. Tilsammen repræsenterer ejendommene dansk bygningskultur gennem 500 år, og hver især er de med til at levendegøre bygningskulturen og tjene som eksempler på, hvordan bygningsarven kan fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling.