x

Tre bud på byggeri til én planet valgt ud

Nyhed 24. november 2022

Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet har udvalgt tre unge tegnestuers bud på fremtidens byggeri – Next Generation Architecture. De tre vinderprojekter skal nu konkretiseres og vises på arkitekt-verdenskongressen UIA 2023 i København.

Der kom rigtig mange gode forslag, da VILLUM FONDEN og Realdania i forsommeren inviterede særligt unge arkitekter, designere og ingeniører til at komme med deres bud på fremtidens arkitektur med et reduceret klimaaftryk på 75 procent. Det skete gennem det fælles initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

Siden er feltet blevet skåret til, og nu er der kun tre deltagere tilbage, som er kommet med hver deres bud på, hvordan vi tackler at reducere bygningernes klimaaftryk til et niveau, hvor vi ikke bruger flere ressourcer, end jordkloden kan bære. 

De tre vindere af Next Generation Architecture er:

  • ReVærk, som med projektet Natur Rækkerne skaber æstetiske og funktionelt overbevisende boliger af ”overskudsmaterialer” med et lavt klimaaftryk og med forståelse for nutidens krav og fremtidens produktionsvilkår.  
  • Tegnestuen LOKAL + Aaen Engineering med Quarter Pie Pavilion, som er et manifest for, hvordan den planetært rimelige bolig ser ud med såvel fokus på konstruktionen som krav til fremtidens boformer, herunder det personlige forbrug af kvadratmetre.
  • Rønnow Arkitekter, Leth & Gori samt CINARK med et boligprojekt i tækkede teglblokke, der kombinerer teglen med biobaserede materialer til et rationelt byggesystem med mulighed for at indfri krav til isolering, styrke og brand.  

De tre vinderforslag går nu videre ind i en ny fase, der i høj grad handler om at arbejde med detaljering og konkretisering. Projekterne skal gøres klar til at blive vist frem i sommeren 2023 under de internationale arkitekturbegivenheder UIA 2023 og World Capital of Architecture. Her er København centrum – også for fremtidens boligbyggeri – og de unge arkitekters bud skal vises frem til inspiration for gæster fra hele verden i Boligbyggeri fra 4 til 1 planets udstillingspavilloner.

Om indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

VILLUM FONDEN og Realdania er gået sammen om indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, fordi vi i Danmark forbruger vores andel af jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Det vil sige, at vi hvert år i marts rammer Earth Overshoot Day – altså den dag, hvor vi har opbrugt vores andel af jordens ressourcer.

For at ændre det, kræver det fokus på bl.a. byggeriet, der står for en stor del af Danmarks samlede udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Den fælles indsats skal skubbe det danske boligbyggeri i en markant grønnere retning – i tæt samarbejde med de førende aktører på det danske boligmarked.

Målet med den samlede insdats er at udvikle løsninger og eksempler på, at det kan lade sig gøre at reducere den indlejrede energi (CO2e/m2) fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030. Next Generation Architecture er en del af indsatsens vidensspor, der bl.a. handler om at formidle best practise, at inspirere til fremtidens boligbyggeri med lavt klimaaftryk og om at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk.