x

Ni bygherrer vil skrive danmarkshistorie og reducere klimaaftrykket med 75 procent

Pressemeddelelse 26. januar 2023

Kan klimaaftrykket fra nyt byggeri reduceres til en fjerdedel allerede i dag? Det får vi svar på, når nogle af byggebranchens mest visionære aktører realiserer boligbyggerier med det laveste klimaaftryk i nyere tid.

I Danmark forbruger vi jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Hvert år. Byggeriet og vores bygninger, der står for op mod 40 procent af CO2-udledning på globalt plan, spiller en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at bekæmpe klimaforandringerne. 

Bæredygtighed står heldigvis øverst på dagsordenen hos mange virksomheder og almene aktører, som bidrager med projekter, viden og idéer til den grønne omstilling af byggebranchen. For at lykkes med den målsætning, kræves transparens, deling af viden og ideer, samarbejde på tværs af byggeriets faser og mellem forskellige interessenter – tæt på markedet. Den almennyttige fond VILLUM FONDEN og den filantropiske forening Realdania vil bidrage til udviklingen i tæt samarbejde med førende aktører på det danske boligmarked. Målet er at udvikle løsninger og eksempler, der gør det muligt at reducere klimaaftrykket fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030. 

Ni aktører skal vise vejen 

Ni private bygherrer og almene boligorganisationer er udvalgt til at skabe de eksempelbyggerier, som skal vise hele branchen, hvordan vi kan bygge nye boliger med et klimaaftryk på en fjerdedel af det normale. Udviklingen af de første byggerier starter nu. Bygherrerne modtager hver især en bevilling, som skal bruges til at finansiere bæredygtig udvikling, innovation og videndeling, der kan bidrage til at reducere klimaaftrykket til et historisk lavt niveau. Pengene kommer fra initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. 

Markant lavere klimabelastning

Hver bygherre forpligter sig med bevillingen til at stile efter en klimabelastning på kun 2,5 kg CO2-ækv/m2/år. Det er en fjerdedel af den gennemsnitlige klimabelastning ved nybyggeri i Danmark i dag og omtrent en femtedel af den nye lovmæssige grænseværdi på 12 kg CO2-ækv/m2/år. 

”Vi er nødt til at ændre den måde, branchen i dag producerer og bygger på. Og kun sammen kan vi gøre byggebranchen grønnere. Nu forsøger vi at bidrage med et projekt, hvor vi bringer eksperter, bygherrer, rådgivere og entreprenører sammen for at løse en utrolig ambitiøs udfordring. Vi har fået 45 ansøgninger fra nogle af branchens mest toneangivende aktører, og antallet af ansøgninger, ambitionsniveauet og viljen til at udvikle fremtidens løsninger inden for byggeriet indgyder i den grad håb," udtaler Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af VILLUM FONDEN. 

Investeringer i udvikling og innovation

Lejerbo er en af de bygherrer, som nu er blevet en del af initiativet. Jesper Kort Andersen fra Lejerbo ser det som en afgørende løftestang for at accelerere udviklingen.

"Vi ser det som en fantastisk - og meget nødvendig - mulighed for at afprøve og teste nye løsninger, inden de udrulles i stor skala. Vi kan som selvstændige aktører ikke drive den her udvikling alene, men ved at investere i rådgivning, materialeafprøvning og procesudvikling kan vi på tværs af projekter og aktører være med til at drive en kollektiv indsats for at sætte turbo på udviklingen," siger Jesper Kort Andersen, fagchef for byudvikling og bæredygtighed i Lejerbo.

René Brandt fra Ikano Bolig er også blandt vinderne og understreger vigtigheden af at branchen tager ansvar og går i front.

"Vi går ind i det her, fordi det er bydende nødvendigt at lave nogle kvantespring indenfor bæredygtighed i byggeriet. Branchen står samlet set for omkring 30 procent af CO2-udledningen i Danmark. Så vi har et stort ansvar. Vi kommer med vores del af bevillingen til at sætte fokus på blandt andet stærkt specialiseret rådgivning og risikoafdækning, som sikrer skalerbarhed i løsningerne," siger René Brandt, der er direktør i Ikano Bolig. 

Livskvalitet og skalerbarhed

Ud over reduktion af klimaaftryk er målet at opføre sunde, attraktive boliger i et samspil mellem arkitektur, materialer og indeklima. Udviklingsprocessen skal sikre at løsningerne bliver skalerbare, og på den måde kommer eksempelbyggerierne til at stimulere både udbud og efterspørgsel af bæredygtige boliger i Danmark.

"Vi sætter gang i en proces, der sikrer, at vi om få år har ni bæredygtige boligfyrtårne fordelt over landet til inspiration for den samlede branche. Den videre udvikling er nødt til at være efterspørgselsdrevet, og derfor skal de boliger, vi støtter, ikke bare være klimavenlige. Det skal være sunde, attraktive, behagelige boliger, der kan udgøre en attraktiv ramme for menneskers hverdag," siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Fra hele landet

De ni projekter er blevet valgt ud fra deres forventede evne til at levere på den overordnede målsætning og på ønsket om at indgå i et dedikeret samarbejde med andre brancheaktører for at drive en fælles innovationsindsats. Der er også blevet skelet til geografisk placering og typer af byggeri for at opnå en variation i den samlede erfaringspulje.

De 9 projekter er: 

  • AKF, privat bygherre: Rækkehus
  • Arealudviklingsselskabet for Sygehusgrunden Holstebro, privat bygherre: Rækkehus (nybyg) og etagebyggeri (transformation)
  • Birch Ejendomme, privat bygherre: Rækkehus
  • Boligselskabet Sjælland, almen boligorganisation: Rækkehus
  • Domea.dk (på vegne af Boligselskabet Sydsjælland), almen boligorganisation: Rækkehus
  • Himmerland Boligforening, almen boligorganisation: Etagebyggeri
  • Ikano Bolig, privat bygherre: Rækkehus
  • Lejerbo, almen boligorganisation: Rækkehus
  • NREP, privat bygherre: Etagebyggeri