x

Thisted råd-, ting- og arresthus
170 år og stadig et smukt blikfang

Pressemeddelelse 15. februar 2023


At det gamle råd-, ting- og arresthus på Store Torv i Thisted er en særlig bygning, er der ingen tvivl om. Men hvilke historier gemmer sig egentlig bag murene på det gamle hus, som i år runder 170 år og samtidig er udvalgt som smukt blikfang på et nationalt frimærke. Kom med, når husets ejer, Realdania By & Byg, inviterer på rundvisning den 28. februar.

Hvor de fleste andre fødselarer må tage til takke med en frankeret hilsen på deres fødselsdag, så får andre deres helt eget frimærke. Det fredede råd-, ting- og arresthus i Thisted hører til blandt de sidste. I selvsamme år, hvor det historiske rådhus på torvet i Thisted kan fejre 170 års-fødselsdag, er den smukke bygning udvalgt som blikfang på et nationalt frimærke. Tillykke til Thisted gamle rådhus.

Frimærket er nyt og friskt, men i det 170 år gamle rådhus er historien mærkbart til stede. Selv om rådhuset for 15 år siden blev restaureret fra kælder til kvist af husets ejer, Realdania By & Byg, findes der overalt et væld af historiske vidnesbyrd om bygningens fremskredne alder. Tidens tand har sat sine spor, og historiens vingesus kan mærkes – og heldigvis.

Alle de ridser og slidmærker, reparationer og udbedringer, som er kommet til gennem årene, er nemlig en del af fortællingen om Thisteds gamle rådhus, der er tegnet af den københavnske arkitekt Bindesbøll. Også de farver, som pryder vægge og træværk inde i huset, er en del af fortællingen og et vidnesbyrd om den stilart, som var fremme i midten af 1800-tallet. Få alle historierne, når restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen fra Realdania By & Byg viser rundt den 28. februar.

Vil du med indenfor?

Vil du med indenfor?

Kom med Realdania By & Byg Klubben på rundvisning den 28. februar 2023 og bliv klogere på de mange historier, der ligger gemt i Bindesbølls 170 år gamle rådhus. 

To års restaurering

Da Realdania By & Byg købte rådhuset i 2007, var store dele af huset bygget om, og i løbet af den to år lange restaurering koncentrerede arkitekter og håndværkere sig om at bringe bygningen tilbage til sit oprindelige udtryk – i tråd med de tanker, som arkitekt Bindesbøll og bystyret havde gjort sig for over 170 år siden.

Under restaureringen blev det meste af bygningen skilt ad, og alt blev undersøgt, genanvendt eller fornyet. Meget af det fine og oprindelige interiør var gennem årene blevet fjernet eller bygget om. Der var tilføjet talrige skillevægge, loftshøjderne var ændret, og metervis af el- og vvs-installationer var trukket gennem de historiske interiører.

Men heldigvis var dele af bygningens fine, rumlige sammenhænge bevaret, og sammen med de originale bygningstegninger kunne de bevarede dele bruges som inspiration under restaureringen.

Originale plankegulve

Noget af det bedst bevarede i bygningens indre var tagetagen, hvor den originale rumfordeling stod intakt, da Realdania By & Byg købte bygningen. Også i den smukt gennemlyste byrådssal på 1. sal havde meget af det oprindelige interiør overlevet – bl.a. det originale plankegulv og stukkatur og den elegante gaslysekrone af messing fra 1880’erne, som hang – og stadig hænger - midt i rummet.

Men også reposer og trapper stod intakte, og herfra kunne arkitekter og håndværkere hente viden om den stilart, som arkitekten Bindesbøll i sin tid havde lagt for dagen med bl.a. detaljerede træudskæringer og gaslamper monteret på trappen.

Afdæmpede farver

Restaureringsarbejdet blev udført efter de gamle håndværkstraditioner.

Indenfor blev husets vægge og træværk malet i de originale historiske farver, der blev fundet via en farvearkæologisk undersøgelse, som kunne afsløre, at det meste af husets indre oprindeligt havde været præget af varme gullige og rødbrune vægfarver, brunt ådret træværk og hvidtede lofter.

I de originale tegninger og bygningsbeskrivelser havde den københavnske arkitekt dog lagt op til mere kraftige kulører, men farverne blev i sin tid valgt af lokale folk, og for 170 år siden har Thisteds bystyre tilsyneladende fundet, at et afdæmpet farvevalg var mere sømmeligt. Disse farver er selvfølgelig genskabt: Det gamle rådhus er jo byens hus.

Ikke et museum

Men selv om vægfarverne er historiske og plangulvene mørklakerede, er Thisted gamle rådhus på ingen måde et museum. Tværtimod. Som hjemsted for Thisted Kommune, der bruger de smukke lokaler til turistkontor, udstillingssale og mødelokale, har mange mennesker hver dag glæde af dette fredede bygningsværk, som med sit formsprog, sin konstruktion og sine farver udgør et af Danmarks fine eksempler på et 1800-tals-rådhusbyggeri i provinsen, og som nu også pryder et smukt frimærke, der sendes land og rige rundt.

Rådhuset er en del af Realdania By & Bygs samling af 60 fredede og bevaringsværdige ejendomme, herunder også fem andre provins-rådhuse fra 1800-tallet.