x

Nyt liv i Brande bymidte rykker et stort skridt nærmere

Pressemeddelelse 17. marts 2023

Finansieringen af det store byfornyelsesprojekt i Brande, som skal forbinde Storegade og Torvet med området ved Strømmen, Brande Å, hallerne og Artium, er nu meget tæt på det samlede mål. Næste skridt bliver at sætte rammerne for en arkitektkonkurrence. Det vindende projekt er det, som i sidste ende vil blive søgt realiseret.

Det visionære projekt vil samlet koste knap 40 millioner kroner. Bestseller har tilbudt at bidrage med 15 millioner kroner, og yderligere 7 millioner kroner kommer fra Ikast-Brande Kommune. Hertil kommer midler fra lokale, private bidragsydere. Senest har den filantropiske forening Realdania bevilget 15 millioner kroner som del af en Bymidtepulje, der skal skabe nyt liv i de mindre og mellemstore byers bymidter rundt om i landet.

"Vi glæder os over muligheden for at støtte et projekt, som viser hvordan handelsliv, park, skole og fritidsområde kan bindes sammen centralt i Brande og være med til at skabe mere liv og aktivitet i området. Brande City har lagt et stort stykke arbejde i at udvikle projektet. Og det er et godt eksempel på, at der er mange, gode lokale kræfter til stede i de små og mellemstore byer, som kan bane vejen for fornyelse," udtaler Ditte Marquard Jessen, projektchef i Realdania.

Baggrunden for projektet er, at bygningerne på Brandes handelsgade historisk set har vendt bagsiden mod de attraktive arealer ved Brande Å, og lokalt er der spiret et ønske om at få bundet de rekreative områder ved åen sammen med hovedgaden. Derfor lancerede Brande City i 2021 en vision om at opkøbe og nedrive ejendommen på Storegade 34, og via dette gennembrud skabe en direkte forbindelse fra Torvet og handelsgaden til de grønne områder ved Brande Å og videre til Brande Hallerne og Artium.

Borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen udtaler: "Det er meget glædeligt, at Realdania med tilsagnet om million-støtte fortsat bakker op om visionen for omdannelsen af Brande midtby. Det har hele tiden været et stærkt ønske hos byrådet, at de afsatte midler til Brande midtby skulle suppleres. Den ambition er indfriet over al forventning i samarbejde med både lokale og nationale kræfter."

Realdanias bevilling sker i forlængelse af, at Ikast-Brande Kommune og Realdania i februar 2022 i fællesskab indledte og finansierede en forundersøgelse af, hvordan et gennembrud i rækken af bygninger på Storegade kan skabe en mere sammenhængende og fremtidsorienteret bymidte med bedre rammer for mangfoldighed i byfællesskabet. Rådgivningsfirmaet Grandville har været med i processen, som blandt andet har omfattet en kortlægning af lokal viden fra borgere og erhvervsliv.

Hos Bestseller ser man meget positivt på Realdanias engagement i Gennembruddet, fortæller construction project manager, Lennart Lilleøre Krarup: "Vi er glade for, at Realdania også kan se det store potentiale i projektet og fortsat bakker op. Nu ser vi frem til at se, hvordan arkitekterne bringer visionen et skridt videre til gavn for Brande og byens borgere."

Nu er næste skridt at gennemtænke og opsætte de præcise kriterier for, hvordan arkitekter skal inddrages. Valget af arkitekter, som skal give et bud på den bedste løsning, afgøres omkring sommerferien, og godt tre måneder senere vil det færdige projekt kunne offentliggøres. Første spadestik til dele af byfornyelsen ventes at blive taget i foråret 2024.

Simon Vanggaard, formand for Udviklings- og Erhvervsudvalget udtaler: "Projektet i Brande er meget ambitiøst og viser med al tydelighed, hvor langt lokale kræfter kan nå med klare visioner og hårdt arbejde. Brande City er gået foran og gået til opgaven med krum hals og med en ukuelig løsningsorienteret tilgang. Jeg glæder mig meget til samarbejdet om den næste fase, hvor projektet bliver konkretiseret."

Byfornyelsen består af flere tiltag. Torvet begrønnes for at styrke Gennembruddet og forbindelsen til åen. Fokus bliver på opholdskvalitet, ly og et mere biodiverst udtryk. Selve nedrivningen af ejendommen på Storegade 34 giver mulighed for at skabe det nødvendige gennembrud mellem områderne i midtbyen. Et nyt væksthus skal bidrage til bylivet hele året, alle dage, uanset om der er få eller mange tilstede. Vejret eller butikkernes åbningstid skal ikke alene sætte rammen for mødet mellem mennesker og midtbyens relevans. Den nye byforbindelse Gennembruddet bliver et grønt og frodigt byrum, der kombinerer oplevelser, leg og ophold med funktioner som trappe og ramper, der vil give direkte tilgængelighed til åen. Dele af Brande Å skal udvides, og samtidig tænkes åen ind i det rekreative miljø nedenfor Gennembruddet. De store åbne områder, som primært består af klippede græsarealer, skal omdannes til en klimapark med langt mere biodiversitet.

På vegne af Brande Citys udvalg for udvikling og planlægning udtaler Kent Lykke: "Det er en fantastisk nyhed. Det bliver et stort kvalitetsløft af Brande og en meget stor gave til vores byfællesskab. Åen er en kæmpe ressource, vi ikke udnytter godt nok i dag, og med Gennembruddet får vi skabt en unik midtby."