x

Ny vejledning skal hjælpe med den gode politiske proces til et bedre indeklima

Nyhed 31. marts 2023

Rådet for Grøn Omstilling har udarbejdet en ny vejledning med beskrivelse af den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger. Vejledningen kan bruges af landets kommunalbestyrelser og ledende medarbejdere i landets kommuner.

Der er stort behov for at få forbedret indeklimaet i de kommunale bygninger. Det gælder i første omgang skoler og daginstitutioner, men også de kommunale plejehjem, kultur- og idrætsbygninger, samt den kommunale administration og opgaveløsning, mm. 

Rådet for Grøn Omstilling har derfor udarbejdet en ny vejledning med beskrivelse af den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger. Vejledningens formål er at fremlægge en politisk beslutningsegnet, gennemførlig og omkostningseffektiv vej til forbedring af indeklimaet i de bygninger, hvor børn er involveret, men på sigt i alle kommunens bygninger. Det medfører bl.a., at kommunen udarbejder en indeklimastrategi med tilhørende toårige handlingsplaner. 

For at hjælpe kommunerne godt i gang med arbejdet, er der i vejledningsmaterialet konkrete eksempler på en indeklimastrategi, de toårige handlingsplaner samt et eksempel på en indstilling til kommunalbestyrelsen til vedtagelse af indeklimastrategien.

Målgruppen for vejledningen er kommunalbestyrelserne og de ledende medarbejdere i landets kommuner, som ønsker at gennemføre en målrettet flerårig forbedringsproces i kommunalt regi.

Rådet for Grøn Omstilling har udarbejdet vejledningen med beskrivelse af den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger. Realdania og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har været sparringspartner og indgået i projektets følgegruppe. Vejledningen er støttet af Realdania.

Find vejledningen her: Den gode politiske proces til et bedre indeklima