x

Den gode politiske proces til et bedre indeklima

Guide

Udgivelsesdato
marts 2023

Sideantal
21 sider

Forfatter(e)
Christian Jarby
Søren Dyck-Madsen
Rådet for Grøn Omstilling

Download

Rådet for Grøn Omstilling har udarbejdet en vejledning, der beskriver den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger.

Vejledningens formål er at fremlægge en politisk beslutningsegnet, gennemførlig og omkostningseffektiv vej til forbedring af indeklimaet i de bygninger, hvor børn er involveret, men på sigt i alle kommunens bygninger. Dette betyder bl.a. at de to-årige handlingsplaner for forbedring af indeklimaet skal samordnes med kommunens øvrige planlægning på bygningsområdet m.v., som f.eks. vedligeholdelsesplaner, renoveringsplaner, driftsplaner, undervisningsplaner, børnepasningsplaner osv.

Målgruppen for vejledningen er kommunalbestyrelserne og de ledende medarbejder i landets kommuner, som ønsker at gennemføre en målrettet flerårig forbedringsproces i kommunalt regi.

Rådet for Grøn Omstilling har udarbejdet vejledningen med beskrivelse af den gode proces til et bedre indeklima i de kommunale bygninger. Realdania og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har været sparringspartner og indgået i projektets følgegruppe. Vejledningen er støttet af Realdania.