x

Daginstitutioner døjer med støj, som kan stresse børn og voksne

Nyhed 26. april 2023

I mange daginstitutioner er børn og voksne udsat for bekymrende lydniveauer. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Grøn Omstilling, der sammen med Teknologisk Institut har undersøgt børns indeklima i en række daginstitutioner.

En undersøgelse fra Rådet for Grøn Omstilling har tidligere vist, at mange danske institutionsbørn er udsat for skadelige kemikalier, høj partikelforurening og høje CO2-niveauer. Nye resultater fra samme projekt viser nu, at også støj er en faktor, som rigtig mange daginstitutioner har udfordringer med. I 12 af 30 undersøgte institutioner bliver der i perioder målt lydniveauer over 80 dB(A). Hvis man på en arbejdsplads er udsat for det niveau i otte timer, vil Arbejdstilsynet stille krav om, at høreværn skal være tilgængelige. I en enkelt institution når niveauet over grænsen for, hvornår brug af høreværn er et krav (85 dB(A)). 

Arbejdstilsynet anser støj fra menneskelig aktivitet som potentielt psykisk belastende, hvis arbejdet indeholder store følelsesmæssige krav, arbejdet er kompliceret eller hvis der ofte arbejdes med korte deadlines, hvilket bl.a. vil omfatte daginstitutioner. Enkelte institutioner har selv fundet gode måder at dæmpe støjen på, bl.a. ved at dæmpe belysningen og dele børnene op i mindre grupper. 

Undersøgelsen fra Rådet for Grøn Omstilling er udført i 30 daginstitutioner i syv danske kommuner og er sket i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut. Målingerne er foretaget i november 2021 til april 2022, og Realdania har finansieret undersøgelse som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima.

Anbefalinger fra Rådet for Grøn Omstilling

 • Bygningens rammer er afgørende, men de færreste har mulighed for en fuld lydrenovering. Vær derfor pragmatisk og brug fagfolk til at hjælpe med indkøb af fx de bedst egnede lyddæmpende produkter.

 • Tilrettelæg dagens aktiviteter, så børnene kan opdeles i mindre grupper. Det medfører typisk lavere stemmer.

 • Brug APV, trivselsundersøgelser mv. og sørg for at eventuelle problemer med støj, bliver synlige i arbejdsmiljøprocesserne. Et højt eller hektisk støjbillede påvirker både fysisk og psykisk.
   
 • Arbejd og leg med lyd i en positiv tone. Meget tyder på, at musik og lydindtryk har effekt på hjernen og sproglige færdigheder. Arbejd fx med høresansen og glæden ved musik i den pædagogiske praksis.
   
 • Del og italesæt de gode eksempler overfor jeres kolleger i huset og i andre institutioner.
   
 • Sæt støj på dagsordenen. Et svingende lydbillede findes i alle daginstitutioner, men med en handleplan bliver det både på individuelle og fællesskabets præmisser.

Det er ikke kun støjniveau, der bliver behandlet i undersøgelsen, men indeklimaet generelt - vurderet på otte forskellige parametre udover støj; 1) CO2, 2) temperatur, 3) fugt, 4) TVOC, 5) kemikalier, 6) ultrafine partikler, 7) radon, 8) kunstig belysning.

Du kan her læse rapporten med resultater og anbefalinger til kommuner og institutioner.