x

Indeklima i daginstitutioner

Rapport

Udgivelsesdato
april 2023

Sideantal
26 sider

Forfatter(e)
Lone Hjort Mikkelsen/Rådet for Grøn Omstilling

Download

Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt indeklimaet i en række daginstitutioner fordelt over hele landet. Denne rapport samler resultater og anbefalinger fra undersøgelsen og beskriver metoden bag undersøgelsen.

Rådet for Grøn Omstilling har undersøgt indeklimaet i 30 daginstitutioner fordelt på syv danske kommuner (fem i Jylland, én på Fyn og én på Sjælland). Målingerne er foretaget i november 2021 til april 2022, med efterfølgende resultatbehandling, som er afsluttet i december 2022. For støj og belysning gælder det dog, at målinger er foretaget frem til efteråret 2022, med efterfølgende resultatbehandling, som er afsluttet i april 2023. Indeklimaet er vurderet på ni forskellige parametre; 1) CO2, 2) temperatur, 3) fugt, 4) TVOC, 5) kemikalier (ftalater samt fosforbaserede og halogenerede flammehæmmere), 6) ultrafine partik-ler, 7) radon, 8) støj samt 9) kunstig belysning. 

Vi har støttet undersøgelsen som led i vores indsats for at forbedre børns indeklima.