x

Her kan historiens vingesus mærkes

Pressemeddelelse 18. april 2023

Kom på rundvisning i den historiske Dyrehave Mølle i Nyborg, og oplev de mange historier, som møllen gemmer på – lige fra den blev opført i 1858, til den i 2018 blev købt af Realdania By & Byg og restaureret fra top til tå.

Det er ikke kun, når de store møllevinger drejer, at de besøgende i den gamle Dyrehave Mølle i Nyborg kan opleve historiens vingesus. Overalt i den velbevarede mølle og de øvrige bygninger kan historien både ses og høres og mærkes.

Kom med på rundvisning den 10. maj og oplev de mange historier, som Dyrehave Mølle gemmer på. Som et samlet anlæg og et samlet kulturmiljø rummer både møllen, stuehuset, garagen, magasinbygningen og haven et væld af historier: landbrugshistorie, industrihistorie, bygningshistorie og kulturhistorie.

En af de højeste møller i Danmark

Alene beliggenheden fortæller en egen historie. På toppen af en bakke syd for Nyborg er Dyrehave Mølle synlig på flere kilometers afstand, og med sine 25 meter hører møllen da også til blandt de højeste vindmøller i Danmark.

I dag er møllen et folkekært og meget visuelt vartegn for byen, men da møllen blev bygget i 1858, var den højtbeliggende placering først og fremmest af praktisk betydning. Her fra toppen kunne møllen let fange vinden fra alle verdenshjørner, så vingerne kunne dreje, og kornet kunne males.

I ensom majestæt på sin bakketop og uden mandskab var møllen og al dens mekanik dog ikke til megen nytte. Det hele skulle sættes i gang af mølleren og hans folk, og fra møllerens stuehus kun 30 meter derfra kunne alle hurtigt springe til, når vinden var i rette hjørne.

De to bygninger – den ene med mekanik, den anden med mandskab – var afhængige af hinanden, og stuehuset føjer et lige så vigtigt kapitel til fortællingen om Dyrehave Mølle. I fællesskab udgør de to bygninger – sammen med også garagen, magasinbygningen og den store have - i dag et helstøbt kulturmiljø, der fortæller om den danske kultur- og bygningsarv.

Imponerende i højde og drøjde

Selve møllen taler næsten for sig selv. På afstand og især på klos hold er Dyrehave Mølle ganske imponerende, og i højde og drøjde adskiller den sig da også fra mange af de andre møller, der blev opført i 1800-tallet.

Den er højere; den er opført med vognport, hvilket kun sås på meget store møller, og den er kegleformet i modsætning til hovedparten af de øvrige af datidens møller, som var ottekantede. Hertil kommer de dengang meget moderne materialer, som møllen blev opført i: cement og støbejern.

Fortællingen om storhedstiden for de danske møller er synlig overalt. Det store galleri, dvs. den iøjnefaldende, tre meter brede balkon, som med sine 14 meter i diameter snor sig rundt om møllekroppen i anden sals højde, og den zinkbeklædte, løgformede hat med spir, krøjeværkerne og vindrosen samt de gigantiske møllevinger med et vingefang på ca. 20 meter vidner om en højt specialiseret industri.

Syv lofter i møllekroppen

Også i det indre gemmer Dyrehave Mølle på mange værdifulde historier. Den pigstensbelagte gennemkørsel tværs gennem møllens krop, de syv bevarede lofter - hver med sin unikke funktion i det samlede mølleri - samt alt det intakte mølleinventar i form af kværne, sigter og hejseværk er alt sammen overordentligt velbevaret og tegner et detaljeret billede af en svunden tid.

Også de løbende moderniseringer og effektiviseringer, som helt naturligt er kommet til i møllens lange levetid, bidrager til fortællingen og forståelsen af den udviklingshistorie, som møllen har gennemgået.

Dieselmotoren, som kom til i 1923, er et lille vidnesbyrd om industrialiseringens blomstringstid, og de såkaldte La Cour-vinger, som møllen blev udstyret med i 1922, repræsenterer det højeste tekniske udviklingstrin for de traditionelle hollandske møller og vidner om møllens betydning som en moderne produktionsvirksomhed, der naturligt skulle følge med tiden.

I samme families eje i over 100 år

Igennem generationer er der blevet knoklet i den kegleformede mølle, og overalt ses årtiers ridser, skrammer og håndskrevne noter på træværk, som hver især vidner om møllens lange liv og om det hårde og slidsomme arbejde, som møllen gennem årene har lagt krop til.

Intet sted har møllen gennem årene været udsat for hårdhændede renoveringer. Tværtimod. Det hele er repareret efter alle møllebyggerkunstens regler og med gode, gedigne materialer. Både møllen, magasinbygningerne og stuehuset har været i samme families eje i over 100 år, og der er til alle tider blevet passet godt på det hele.

Der kan fortælles mange historier om det liv, der er blevet levet i Dyrehave Mølle, og fortælles mange beretninger om alle de mennesker, der har haft deres gang i den 25 meter høje produktionsbygning og de øvrige bygninger, og for hvem Dyrehave Mølle ikke kun var et bygningsværk, men også et livsværk.

Restaureret og nyindrettet

Da Realdania By & Byg i 2018 købte den fredede fynske mølle og igangsatte en omfattende restaurering og istandsættelse, blev der føjet endnu et kapitel til historien. Målet med købet var ikke alene at bevare møllen som et unikt og historiefortællende bygningsværk, men også at få al mekanikken til at fungere igen og få de tilhørende bygninger istandsat og fremtidssikret til en ny anvendelse – alt sammen med respekt for alle bygningernes oprindelige og originale karakterer.

Stuehuset er bragt tilbage til et udseende tæt på det oprindelige med tegltag og dannebrogsvinduer og malet i samme gule farve, som det formentlig har haft oprindeligt. Husets indre er moderniseret fra kælder til kvist og indrettet som et dobbelthus med to lejligheder, men med størst mulig genbrug og bevaring af de oprindelige bygningsdele.

Garagebygningen er indvendigt omdannet til et dobbelthus for to familier, men udvendigt har bygningen i store træk bibeholdt et udseende, der afspejler bygningens historie med det gamle murværk og åbninger til de store garageporte.

Den toetagers magasinbygning – der er bygget sammen med møllen – har bevaret sit rå og upolerede udtryk, men fået tilført moderne faciliteter såsom kontor, tekøkken og toiletter. På den måde kan magasinbygningen sammen med møllen fungere som en historisk og velfungerende ramme om de nye aktiviteter, som sættes i gang af Østfyns Museer, der driver Dyrehave Mølle og formidler mølle- og fødevarehistorie i og omkring Nyborg Slot, by og opland.