x

Nyt roadmap kortlægger 28 vigtige indsatser for mere cirkulært byggeri frem mod 2030

Pressemeddelelse 18. april 2023

Hvor langt er vi i Danmark inden for omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet, og hvilke tiltag skal der til fremover for at cirkulær økonomi kan implementeres i stor skala? Et helt nyt roadmap skaber et overblik over vigtige indsatser i de senere år, og i årene der kommer.

Omstillingen til cirkulært byggeri er en af de afgørende løftestænger til at mindske byggeriets negative klimaaftryk og til et mere bæredygtigt ressourceforbrug. Men selvom flere aktører i Danmark har arbejdet med cirkulær økonomi i byggeriet i en årrække, er der langt til en implementering af principperne for cirkulær økonomi på tværs af hele byggeriets værdikæde. 

Formålet med Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv, der er udarbejdet af et konsortium af Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN, er at give et solidt grundlag for den videre indsats inden for cirkulær økonomi i byggeriet. Og at komme med konkrete bud på, hvilke bevægelser, der skal sættes i gang, og hvilke trædesten, der skal lægges frem mod 2030, for at få retning og skala på omstillingen til en cirkulær økonomi byggeriet. 

Behov for et solidt fundament 

Roadmappet peger i alt på 28 konkrete indsatser, som kan sættes i gang inden 2030, hvis der skal ske en omstilling til cirkulær økonomi i byggeriet. Roadmappet peger bl.a. på vigtigheden af et stærkt politisk fokus, så de cirkulære principper bliver en del af alle aktørernes praksis. Det gælder både for den enkelte håndværker, men også rådgivere, entreprenører og bygherrer. Vejen frem mod udbredelse handler både om kompetenceopbygning, videndeling, hvor ny viden forankres lokalt og udnyttes i praksis – og det handler om udvikling af nye teknologier og principper. 

Roadmappet peger også på, at omstillingen kræver et fokus på vores kultur og adfærd. Fire af indsatserne handler om at gøre omstillingen engagerende, attraktiv og konkret, så danskerne også er med til at drive udviklingen.  

”Udvikling af cirkulære løsninger viser sig ofte vanskelig i praksis. Det er en omstilling af byggeriet, som kræver, at hele værdikæden er med. Og det kræver at befolkningen er med. Vi håber, at vi med dette overblik kan bidrage til en prioritering af indsatser i de kommende år. Indsatser, der både har hurtige gevinster, og som er nødvendige trædesten for en langsigtet omstilling”, siger Simon Kofod-Svendsen, projektchef i Realdania. 

Et tilbageblik 

Roadmappet indeholder desuden en gennemgang af nogle af de mest centrale tiltag, som er foretaget de seneste fem år, som er grundlaget for et øjebliksbillede på, hvor langt byggebranchen er anno 2023, og afsættet for hvad, der med fordel kan bygges videre på.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv er udarbejdet for Realdania i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN. På en workshop på Circular Build Forum i januar 2023 medvirkede omkring 200 aktører til at pege på udfordringer og muligheder til branchens omstilling.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv