x

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet - i et 2030-perspektiv

Rapport

Udgivelsesdato
april 2023

Sideantal
101 sider

Forfatter(e)
Anke Oberender, Teknologisk Institut
Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut
Martha Katrine Sørensen, Teknologisk Institut
Sára Finsdottír, Teknologisk Institut
Sheila Bazaz Kjerulff, CLEAN

Download

Med dette roadmap vil vi skabe grundlag for den videre indsats indenfor cirkulær økonomi samt pege på nødvendige indsatser for en langsigtet omstilling.

Realdania er optaget af den cirkulære dagsorden, og vi har inden for de senere år støttet og igangsat en række indsatser inden for forskning, innovation, eksempelbyggeri og formidling, der alle skubber på den nødvendige omstilling. Der er nu behov for at gøre status og for et strategisk overblik, som kan hjælpe os alle med at kigge mere i samme retning. Derfor har Realdania igangsat arbejdet med at udvikle ’Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet - i et 2030-perspektiv,’ som netop har til formål at give et grundlag for den videre indsats indenfor cirkulær økonomi i de kommende år og også pege på nødvendige indsatser og deres sammenhænge. 
 
I dette roadmap har ambitionen været at identificere og prioritere nødvendige tiltag, som sikrer en bevægelse og en klarere kurs. Men det vil ikke sige, at der her peges på én vej – for selvom vi som byggebranche går i samme retning, kan vejen se forskelligt ud alt efter, hvor vi befinder os i værdikæden. Der er valgt at fokusere på den korte bane også, og dermed bliver der med dette roadmap ikke skitseret en proces frem til et totalt cirkulært samfund. Derimod skal overblikket hjælpe med prioritering af indsatser i de førstkommende år, som både har hurtige gevinster, og som er nødvendige trædesten for en langsigtet omstilling.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet – i et 2030-perspektiv er udarbejdet af et konsortium af Teknologisk Institut, WE BUILD DENMARK og CLEAN.