x

Realdania har afholdt repræsentantskabsmøde
på Arken

Pressemeddelelse 27. april 2023

Realdania afholdt torsdag den 27. april foreningens ordinære repræsentantskabsmøde på Arken i Ishøj syd for København. På mødet godkendte repræsentantskabet foreningens årsrapport for 2022 og valgte medlemmer til bestyrelsen. Kristine Leth Juul blev ny næstforkvinde i foreningen.

Realdanias repræsentantskabsmøde blev afholdt på kunstmuseet Arken i Ishøj. Her har den filantropiske forening bidraget til kunststien Arken WALK med kunstneren Jeppe Heins karakteristiske snoede lygtepæle, der i det grønne landskabsrum viser vejen fra stationen til museet. 

På repræsentantskabsmødet blev Christina Holberg Fenger som ny valgt ind i bestyrelsen og Gunde Odgaard og Niels-Ulrik Mousten blev genvalgt – alle for en fireårig periode. Niels-Ulrik Mousten blev valgt som såkaldt sagkyndigt medlem.

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Lars Krarup som formand og Kristine Leth Juul som næstforkvinde. Realdanias bestyrelse ser derefter sådan ud:

Lars Krarup (bestyrelsesformand)
Kristine Leth Juul (næstforkvinde i bestyrelsen)
Palle Adamsen
Pernille Rüsz Bloch
Per Feldthaus
Christina Holberg Fenger
Mette Kynne Frandsen
Per Egebæk Have
Lars Hvidtfeldt
Niels-Ulrik Mousten
Gunde Odgaard

”Jeg ser frem til samarbejdet med de valgte og med resten af bestyrelsen. Det samme gælder foreningens nye næstforkvinde, Kristine Leth Juul, som besidder nogle andre fagligheder og kompetencer end jeg selv, og det samarbejde tror jeg bliver rigtig godt og frugtbart,” siger bestyrelsesformand Lars Krarup. 

Mange uddelinger trods underskud

På mødet valgte repræsentantskabet også revisorer og godkendte foreningens årsrapport. Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev et underskud på 1.786 mio. kr. Underskuddet skyldes primært et svært år på aktiemarkederne, hvor foreningens investeringer dog i lyset af situationen har klaret sig tilfredsstillende.
 
Adm. direktør Jesper Nygård siger:

”Det er jo aldrig tilfredsstillende at præsentere et underskud. Når det er sagt, så har afkastet i en tid med en meget højspændt og svær verdenssituation været tilfredsstillende, når vi sammenligner med, hvordan det kunne være gået. Vi har i årets løb kunnet bevilge 1.148 mio. kr. i uddelinger til nye projekter rundt om i hele landet, og det kan vi glæde os over.” 

Et større bortfald på 553 mio. kr. fra bevillinger til projekter, der alligevel ikke kunne realiseres, bidrog også til årets høje uddelingsniveau. Bortfaldet skyldes hovedsageligt, at projektet med at etablere et UN Live Museum i København måtte opgives i sommeren 2022. Som følge af det negative investeringsafkast, er årets resultat også påvirket af en regnskabsmæssig indtægt vedrørende skat på 566 mio. kr.

I alt fik 209 projekter og delprojekter støtte fra Realdania i 2022. Det var bl.a. en ny bymidtepulje, der skal styrke og fastholde levende bymidter i provinsen, omdannelsen af det tidligere Tulip-slagteri i Faaborg til et nyt kulturelt og gastronomisk samlingssted, en ny mole på Glyngøre Havn og udviklingen af et område i Randers, der skal sikre midtbyen mod stormflod og give borgerne en grøn, rekreativ oase med adgang til vandet.

Helt ekstraordinært gav Realdania i lyset af krigen i Ukraine en donation på 100 mio. kr. til arbejdet med at hjælpe ofrene for krigen. Donationen ligger inden for Realdanias vedtægtsmæssige rammer, men den er ikke en del af foreningens sædvanlige filantropiske arbejde. Donationen blev givet til Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet. 

Mange projekter i gang

Realdania var ved årsskiftet involveret i 942 projekter rundt om i landet med fokus på at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af foreningens arbejde. Siden år 2000 har Realdania støttet ca. 4.750 projekter med i alt ca. 22,4 mia. kr. Foreningen har omkring 180.000 medlemmer, og alle der ejer en ejendom, kan gratis blive medlem. 

Repræsentantskabet, som mødtes til årets ordinære møde på Arken, er Realdanias øverste myndighed og fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Medlemmerne af repræsentantskabets videregiver også deres private og professionelle erfaringer til Realdania, formidler viden om foreningens arbejde i deres egne netværk, og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Realdanias årsrapport 2022

Realdania årsmagasin 2023