x

Rekordår for antal nye boliger i seniorbofællesskaber i Danmark

Pressemeddelelse 26. april 2023

I 2022 slog 24 nye seniorbofællesskaber dørene op med knap 1.000 nye boliger. Også 2023 tegner til at blive et år, hvor flere og flere ældre får mulighed for at flytte ind i et fællesskab, da 27 nye seniorbofællesskaber med i alt 1.376 nye boliger er planlagt til at åbne. Det viser en ny kortlægning fra den filantropiske forening Realdania.

Antallet af de meget efterspurgte seniorbofællesskaber er steget markant de seneste år. Og 2023 tegner sig til at blive endnu et godt år for de danskere, der ønsker at flytte ind i et seniorbofællesskab: 27 nye seniorbofællesskaber planlægger at slå dørene op i løbet af 2023. Det højeste antal i tyve år. Og de mange nye seniorbofællesskaber kommer efter planen til at huse 1.376 nye boliger – det højeste antal nye boliger i et enkelt år nogensinde. Det viser en ny kortlægning, som Realdania har fået foretaget af analysevirksomheden Methods. Mens antallet af seniorbofællesskaber tilbage i 2016 talte 219 stykker, er tallet steget til mindst 385 i 2023 – og flere er på vej de kommende år. 

Realdania har i en årrække bidraget til at understøtte byggeriet af bofællesskaber for seniorer, efter at det var gået næsten i stå. Målet har været at forebygge ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede den fællesskabsorienterede boform samt at inspirere boligmarkedets aktører til at øge udbuddet af boliger. Foreningen har i samarbejde med en række pensionsselskaber og almene boligorganisationer bidraget til udviklingen af 11 nye bofællesskaber rundt om i landet. 5 af bofællesskaberne er færdigbyggede. Et af dem er et eksempelbyggeri i Ringkøbing, som er opført af foreningens datterselskab Realdania By & Byg.

Målet har været at inspirere andre bygherrer til at opføre flere bofællesskaber for seniorer.

”Det er meget glædeligt, at vi ser så mange nye seniorbofælleskaber skyde op rundt om i landet. Etableringen af seniorbofællesskaber stod i mange år stille, men det tegner til, at der er en udvikling, der er vendt helt på hovedet. Det skyldes ikke mindst en række af de store bygherrer, der nu ser efterspørgslen efter boliger hvor seniorer bor sammen,” siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård.

Kan afhjælpe ensomhed

Undersøgelser foretaget af Realdania viser, at det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 93 % af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 76 % oplever bedre sociale relationer. Det er bl.a. derfor, at Realdania i indsatsen 'Rum og fællesskaber for ældre' har støttet udviklingen af en række bofællesskabsprojekter i hele landet. 

”Det er en indsats, der ser ud til at have båret frugt. Kombineret med en strømning i tiden, hvor flere søger i retning af fællesskaber, hvad enten man er ældre eller børnefamilie. Det at bo sammen med andre – være en del af et hverdagsfællesskab – kan være med til at forebygge ensomhed. Og alt peger i retning af, at efterspørgslen på denne type bolig ikke falder,” siger Jesper Nygård. 

Ifølge Dansk Statistik er hver femte dansker i dag over 65 år, og allerede i 2040 vil det stige til hver fjerde.

På trods af markant stigning i antallet af seniorbofællesskaber er der langt til at imødekomme den store efterspørgsel. Ifølge undersøgelse fra 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er der ca. 80.000 ældre, der ser sig selv flytte i et seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Det blev i 2019 vurderet, at der i gennemsnit står 34 personer på venteliste til hvert seniorbofællesskab i Danmark.

Kortlægning af seniorbofællesskaber 2022