x

Kortlægning af seniorbofællesskaber 2023

Præsentation/PowerPoint

Udgivelsesdato
april 2024

Sideantal
11 sider

Forfatter(e)
Kenneth Thue Nielsen, Methods

Download

Siden 2016 har Realdania arbejdet med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten i alderdommen. Som en del af den indsats får vi hvert år udarbejdet en kortlægning af seniorbofællesskaber i Danmark.

Siden 2016 har Realdania arbejdet med at udvikle og forbedre boformer og sociale fællesskaber, som kan fremme livskvaliteten i alderdommen. Som en del af den indsats får vi hvert år udarbejdet en kortlægning af, hvor mange seniorbofællesskaber, der findes i Danmark, af analysevirksomheden Methods for Realdania.

Kortlægningen dækker seniorfællesskaber som 1) eksisterer i dag; 2) er i gang med at blive bygget; 3) er planlagt til at blive bygget. For alle tre grupper – men særligt de sidste to grupper – kan forudsætningerne ændre sig over tid. Derfor indbefatter Realdanias årlige kortlægning både en kontrol af det forrige års oplysninger samt en kortlægning af nye seniorbofællesskaber. 

Der findes ikke et centralt register over alle seniorbofællesskaber, så overblikket er blevet til ved hjælp af søgninger i medieomtaler, bygherreovervågning, internetsøgninger mv. Der kan således være seniorbofællesskaber, som ikke fremgår af kortlægningen – ligesom nogle af oplysningerne kan være forældede eller forkerte.