x

LCAlive: Boligbyggeriets nye værktøj til den tidlige designfase

Pressemeddelelse 31. maj 2023

Et nyt værktøj for byggebranchen gør det lettere at afprøve forskellige løsninger i den tidlige del af designfasen for boligbyggeri. LCAlive, der er særligt udviklet med henblik på at bygge med mindst mulig klimabelastning, forsøger at skubbe til opfattelsen af LCA-beregninger, som noget, der er tungt og besværligt.

Etagedæk, fundament og tagkonstruktion er bare nogle af de komponenter, som har stor betydning for en bygnings samlede klimapåvirkning. Med det nye værktøj, LCAlive, bliver det nemmere for byggebranchens aktører at afprøve alternative løsninger i den tidligere designfase. Og det bliver overskueligt at følge med i, hvilket CO2-aftryk, de enkelte design- og materialevalg har. LCAlive er udviklet med ambitionen om at gøre det nye værktøj enkelt og brugervenligt at arbejde med, så dem, der ikke har stiftet bekendtskab med livscyklusanalyse før, kan komme i gang med arbejdet.  

Værktøjet LCAlive er udviklet af BUILD, Aalborg Universitet, og er støttet af Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania gennem initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. Det bliver stillet frit tilgængeligt for hele byggebranchen, som 1. januar 2023 blev mødt af nye krav om dokumentation af byggeriers klimaaftryk.

”Målet er at lette arbejdet med at udvikle lavemissionsbyggerier. Vi har derfor arbejdet intenst med at udvikle biblioteker for bygningsdele, som tager udgangspunkt i de fremmeste eksempler, vi har på bygninger med lav klimabelastning. Vi håber, programmet kan skubbe til den positive udvikling som allerede er i gang i branchen – nemlig indsatsen med at bygge med så begrænset en CO2-udledning som muligt,” siger professor Harpa Birgisdottir fra BUILD, Aalborg Universitet, der er ansvarlig for udviklingen af det nye værktøj. 

Brugervenlighed i centrum

Værktøjet forventes af blive taget i brug på tværs af værdikæderne i byggeriet, fx bygherrer, arkitekter, ingeniører og entreprenører. Derfor har holdet bag LCAlive haft brugervenlighed og automatisering for øje under hele udviklingsprocessen. Desuden kan resultaterne fra LCAlive eksporteres til LCAbyg for yderligere detaljering og optimering.

”LCAlive er et værktøj, der kan komme hele branchen til gavn – særligt de små og mellemstore virksomheder. Det er krævende at sætte sig ind i, hvordan man udfører klimaberegninger af materialer og bygninger, og det kan give udfordringer for mange af de mindre virksomheder i branchen. Som måske derfor ender med at vælge de traditionelle materialer. LCAlive er et værktøj, som forhåbentlig kan være med til at hjælpe de virksomheder, der har opfattet livscyklusanalyser som noget tungt og besværligt,” siger Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af Villum Fonden. 

Den 4. september 2023 bliver der afholdt et arrangement om værktøjet LCAlive hos Realdania.

Læs mere om LCAlive her 

Fakta

  • Værktøjet LCAlive er udviklet af BUILD, Aalborg Universitet, og er støttet af Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania gennem initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

  • Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er sat i værk af den filantropiske forening Realdania og Villum Fonden. Målet er at skabe bæredygtige nye boliger med respekt for de ressourcer, vi har til rådighed på vores planet. Initiativet vil i alle dele af processen aktivere bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, forskere og ide-udviklere med det fælles mål at reducere byggeriets CO2-aftryk til en fjerdedel.