x

Nærheden fejrer ti år og har udsolgt

Nyhed 8. maj 2023

I april 2013 blev arealudviklingsprojektet Nærheden skudt i gang af Høje-Taastrup Kommune og Realdania som et alternativ til de mere traditionelle forstæder. Det har vist sig at være en god idé, og Realdania vil fremadrettet bruge erfaringerne fra bl.a. Nærheden i nye arealudviklingsprojekter, når langsigtet ejerskab er den rigtige vej frem.

Det er i disse dage ti år siden, at Høje-Taastrup Kommune og Realdania gennem datterselskabet Realdania By & Byg gik i partnerskab om at udvikle et bud på fremtidens forstad i Hedehusene og sammen stiftede selskabet NærHeden P/S. Men det er kun fem år siden, at den første flyttebil blev aflæsset i bydelen, som allerede nu huser mere end 3.000 beboere, og hvor den sidste storparcel blev solgt i august 2021.

De to parter bag projektet har fra starten villet nytænke forstaden i en ambitiøs satsning på kvalitet og bæredygtighed, sundhed og social sammenhængskraft. Ambitionen har været at skabe et forbillede for fremtidens forstad, og siden har mange kommuner og fagfolk besøgt projektet for at hente viden og inspiration.

Åbner for nye arealudviklingsprojekter

Den hurtige og positive udvikling af Nærheden har medvirket til, at Realdanias bestyrelse har besluttet, at foreningen for første gang i en længere årrække igen kan engagere sig i nye arealudviklingsprojekter gennem ejerskab. Der vil dog som udgangspunkt typisk være tale om mindre projekter end Nærheden og de øvrige tre arealudviklingsprojekter, Realdania By & Byg i dag er involveret i.

”Nærheden har i den grad vist nogle potentialer og skabt effekt både i forhold til livskvalitet og økonomi. At bydelen har haft så stor en tiltrækningskraft, betyder, at den filantropiske investering, vi foretog i projektet, er hentet hjem igen. Det giver os mulighed for gennem Realdania By & Byg igen at gå ind i nye spændende samarbejder af denne type inden for rammerne af Realdanias filantropiske strategi. Det er et af de forskellige filantropiske værktøjer, vi har på hylden. Vi vil i de kommende år bruge det i de tilfælde, hvor langsigtet ejerskab omkring arealudvikling i forskellige skala er den mest optimale og værdiskabende tilgang. Og typisk i projekter af en lidt mindre størrelsesorden og forventelig også af en lidt anden karakter,” siger Realdanias adm. direktør Jesper Nygård.

I dag er Realdania By & Byg også engageret i Kanalbyen i Fredericia, Køge Kyst og Naturbydelen Ringkøbing K. Modellen med ejerskab og langsigtet involvering i et område bruger Realdania, når en analyse viser, at ejerskab og langsigtet arealudvikling er det rigtige greb i situationen, og når markedet eller ejeren af arealet vurderes ikke selv at kunne opnå den samme kvalitet eller grad af bæredygtighed uden Realdanias tætte medvirken og involvering. Endelig forudsætter modellen en ambition om at skabe ny viden, som kan bruges af alle andre, der udvikler arealer eller nye bydele.

”Vi ser frem til at kunne gå ind i nye samarbejder i lidt mindre projekter, hvor vi kan generere viden om nogle andre bymæssige problemstillinger end hidtil, og hvor vi samtidig kan drage stor fordel af al den viden og erfaring, som vi har opsamlet fra både Nærheden og de øvrige arealudviklingsprojekter, vi er involveret i,” siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Grundig forberedelse

Det var helt præcis den 29. april 2013, at Høje-Taastrup Kommune og Realdania efter en grundig forberedelsesproces offentliggjorde den fælles vision om en ny bydel på Rådhuset i Høje-Taastrup. 

Nærheden, som fuldt udbygget skal rumme 7-8.000 indbyggere, er i dag kendetegnet ved en god blanding af etageboliger, punkthuse og rækkehuse med forskellige boligformer og varieret arkitektur, og hvor beboerne har let adgang til natur og flere grønne områder.

Den stærke tilflytning til bydelen har senest været stærkt medvirkende til, at Høje-Taastrup Kommune i 2022 kun blev overgået af København og Aarhus i nettotilflytning. Målt i forhold til kommunens størrelse ligger Høje-Taastrup Kommune endda helt i top med 4,2 procent flere indbyggere i 2022 eller helt præcist 2.205 ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Halvdelen af denne tilvækst er sket i Nærheden.