x

Tidligere skole på Djursland skal renoveres med materialer fra egen natur, landbrug og skovbrug

Nyhed 8. maj 2023

Den tidligere Hedeskov Skole på Djursland skal transformeres, og det bliver med naturlige materialer, der i videst muligt omfang er lokalt dyrket og udvundet. Unikt for renoveringen af den gamle skole er projektets fokus på at forene bæredygtighed med æstetiske, kunstneriske, adfærdsmæssige og oplevelsesmæssige aspekter.

Den tidligere Hedeskov Skole bliver genstand for en transformation, hvor der kigges mod at erstatte klimatunge materialer med lokale natur- og genbrugsmaterialer med en lav grad af forarbejdning. Og hvor der er fokus på naturgenopretning de steder, hvor der høstes materialer til byggeriet. 

Hedeskov Skole på Djursland bliver således et vigtigt eksempelbyggeri i forhold til, hvordan en såkaldt regenerativ tilgang til byggeri og renovering kan se ud. Der er her fokus på håndværk og byggeskik samt synlig forbindelse mellem bygning og natur. Den tidligere skole kommer også til at bidrage til en nærmere undersøgelse af kendte problematikker som fugt, akustik og brand inden for byggeriet i forbindelse med anvendelse af biobaserede byggematerialer. 

Alt, som kan bevares, skal bevares 

Den tidligere skolebygning er fra 1910 og kræver en kærlig hånd. Udgangspunktet er, at alt, som kan bevares, skal bevares. Og det, som skal repareres, gøres ved brug af naturlige materialer. Det betyder blandt andet, at der skal anvendes lokalt høstede og udvundne materialer, som – hvor muligt – stammer fra Hedeskovs egen natur, landbrug og skovbrug. Der kommer også til at blive fokuseret på genbrug, da eksisterende bygningsdele og materialer i videst muligt omfang genanvendes i projektet.

Det engelske firma Local Works Studio har udført en kortlægning, og i samarbejde med arkitektfirmaet Djernes & Bell har de udviklet og designet prototyper på lerpuds og lergulv til projektet - ved brug af ler, sand og dunhammere fra Hedeskov. 

Et nyt center på Djursland 

Transformationen af den gamle skolebygning påbegyndtes i januar 2023 og forventes afsluttet i medio 2024, hvorefter bygningen skal fungere som hovedkontor for Hedeskov Center for Regenerative Practice. 

Realdania støtter projektet med 5 mio. kr. Støtte, der skal gå til kvalificering af løsningerne, dataindsamling, evaluering og formidling. En del af støtten går til BUILD, Aalborg Universitet og arkitekterne Djernes & Bell, som begge agerer faglig sparring i forbindelse med byggetekniske og byggefysiske udfordringer og løsningspotentiale ved anvendelse af regenerative principper i renoveringen.