x

Materialepas skal sikre kvalitet af genbrugte byggematerialer

Nyhed 28. juni 2023

Et nyt, digitalt materialepas skal gøre det nemmere at dokumentere kvaliteten af genbrugsmaterialer i byggeriet.

Når en bygning i dag rives ned, vil informationen om de byggematerialer, der findes i byggeriet, ofte være mangelfuld. Det skyldes bl.a., at det ikke har været praksis at registrere, hvilke byggematerialer, der har været anvendt, og at der ikke tidligere har været samme krav til dokumentation af byggematerialer. 

Derfor er Teknologisk Institut, Molio, ConTech Lab og Circue gået sammen om at udarbejde en branchestandard for et digitalt materialepas for genbrugte materialer, som alle branchens aktører kan bruge, når de arbejder med at samle data om genbrugsmaterialer. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. 

Mere og bedre brug af genbrugsmaterialer

Et materialepas er en vigtig brik i udviklingen mod mere og bedre brug af genbrugsmaterialer. Fra bygherren, der har behov for dokumentation i en risikovurdering, til entreprenøren, der skal bruge dokumentation til at identificere rette materialer til en bestemt funktion, og nedriveren, der skal bruge passet som skabelon til dokumentation.   

Med et materialepas kan der blive skabt et grundlag for videre implementering og forankring af anvendelse af genbrugsmaterialer i byggebranchen, da det vil kunne imødekomme behovet for dokumentation og sporbarhed – nøgleord for et sikkert og holdbart byggeri. Ufuldkommen dokumentation kan give forsinkelser, og mangelfuld vurdering eller fejlvurdering af byggevarers egnethed kan blive en dyr affære. 

Der er et stort behov for at kunne håndtere risiko for de involverede parter ved genbrug af byggematerialer og for struktureret dokumentation af nødvendige egenskaber af de enkelte materialer. Et behov, som der også bliver peget på i Værdibygs analyse ’Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer’, som blev offentliggjort i april 2023. 

Digitalt og brugervenligt

En barriere ved dokumentation af genbrugsmaterialer er at sikre et data flow på tværs af aktørerne i hele materialets levetid. Derfor skal materialepasset digitaliseres, så data kan anvendes og udveksles på tværs af digitale platforme. I projektet indgår derfor også et arbejde med at definere og udvikle en dataordbog samt et dataformat baseret på internationale standarder, så data for genbrugsmaterialer fremover kan flyde mellem relevante aktører og platforme.

Projektet løber fra juni 2023 til juni 2024.