x

Nye enfamiliehuse skal reducere klimaaftrykket med 75 procent

Pressemeddelelse 12. juni 2023

Fire husbyggere skal bygge eksempelbyggerier med et klimaaftryk på en fjerdedel af det normale. Det sker som led i initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, der er sat i verden af Villum Fonden og den filantropiske forening Realdania.

Der tænkes i materialer, teknologi og løsninger, når fire visionære danske husbyggere nu skal opføre enfamiliehuse med et ekstraordinært lavt klimaaftryk. Det sker under initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, der er sat i verden af Villum Fonden og Realdania, og som i tæt samarbejde med førende aktører på det danske boligmarked forsøger at bidrage til en grønnere byggebranche. Målet er at udvikle løsninger og eksempler, der gør det muligt at reducere klimaaftrykket fra nyt boligbyggeri i Danmark med 75 procent inden 2030. 

I Danmark forbruger vi jordklodens naturressourcer i en hastighed svarende til, at vi havde fire planeter til rådighed. Hvert år. Byggeriet, der står for op mod 30 procent af CO2-udledningen i Danmark, spiller derfor en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at bekæmpe klimaforandringerne. 

Markant lavere klimabelastning 

Der er i udvælgelsen af de fire husbyggere bl.a. lagt vægt på, at enfamiliehusene skal opføres med et klimaaftryk på 2,5 kg CO2-ækv./m²/år. Det er en fjerdedel af den gennemsnitlige klimabelastning ved nybyggeri i Danmark i dag. Et gennemgående tema i de fire husbyggeres projekter er bl.a. anvendelse af biobaserede materialer og genbrugsmaterialer, at ressourcerne skal bruges klogt, herunder muligheden for at øge fælles boligfunktioner og nedbringe størrelsen på den enkelte bolig og dermed klimaftrykket pr. person. Der bliver skelet til løsninger, som kigger frem – men også tilbage i tiden – for at reducere klimaaftrykket. 

”Vi skal inspirere og udfordre byggeriets aktører til at tænke og handle i nye løsninger. Vi forsøger med opførelsen af nye eksempelbyggerier inden for enfamiliehuse at fremme ny viden og innovation til gavn for alle. Det gør vi sammen med bygherrer, arkitekter, ingeniører, konstruktører, entreprenører, forskere og uddannelsesinstitutioner, så vi får viden og erfaringer ud at leve i branchen”, siger Michael K. Rasmussen, projektchef på vegne af Villum Fonden. 

De fire udvalgte husbyggere er: 

  • ACERA – enfamiliehus i ét plan
  • JDH-BYG – enfamiliehus i tre planer
  • MT Højgaard Property Development – enfamiliehus i ét plan
  • Tiny Varigheden – enfamiliehus/tiny house

Husbyggerne vil opføre enfamiliehuse i et spænd på 35-150 m², som skal huse op til 5 personer. Og de bliver nu en del af porteføljen af eksempelbyggerier, som er støttet af Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. Ni almene og private bygherrer er i forvejen i gang med udviklingen af rækkehuse og etagebyggeri. Alle eksempelbyggerierne bindes bl.a. sammen af ambitionen om at bygge med markant reduceret klimaaftryk i forhold til den gennemsnitlige klimabelastning ved nybyggeri i Danmark. 

Et samspil mellem arkitektur, materialer og indeklima

De fire husbyggere modtager hver en bevilling, som skal bruges til at finansiere udvikling, innovation og videndeling, der kan bidrage til at reducere klimaaftrykket til et historisk lavt niveau. Udover reduktion af klimaaftryk er målet at opføre sunde attraktive boliger i et samspil mellem både arkitektur, materialer og indeklima. 

På den måde skal eksempelbyggerierne være med til at skabe samarbejde, inspirere og udfordre både byggebranchen og forbrugerne og derved stimulere både udbud og efterspørgsel efter mere bæredygtige boliger i Danmark. Målsætningen er, at de succesfulde løsninger fra eksempelbyggerierne fremadrettet vil blive udbredt i hele byggebranchen, og at initiativet således understøtter en skalering af de udviklede løsninger.

”Det kræver noget særligt at bygge med et markant lavere klimaaftryk. Vi kan ikke gøre som vi plejer. Vi forsøger i Boligbyggeri fra 4 til 1 planet at samle aktører i branchen til at opføre enfamiliehuse, rækkehuse og etagebyggeri, der både er bygget med et lavt klimaftryk, og som samtidig er sunde boliger, der kan udgøre en attraktiv ramme for menneskers hverdag. Og som indeholder idéer og løsninger, der forhåbentlig kan inspirere andre, der er interesseret i at bygge eller bo mere bæredygtigt,” siger Stig Hessellund, projektchef i Realdania.

Læs mere om de ni private bygherrer og almene boligorganisationers eksempelbyggerier