x

Stampet lerjord, tækket strå og genbrugsglas på Søren Kierkegaards Plads

Nyhed 7. juni 2023

Lørdag den 10. juni 2023 åbner en ny udstilling på Søren Kierkegaards Plads i København med fokus på klimavenligt boligbyggeri. Bag udstillingen står unge, innovative arkitektfirmaer, der blandt andet sætter fokus på biogene materialer og nye boligkoncepter.

I området mellem Den Sorte Diamant og BLOX på havnefronten i København bliver der netop nu opført pavilloner i materialer som stampet lerjord, tækket strå, halm og genbrugsglas. En ny udstilling, der løber fra lørdag den 10. juni og frem til 13. august og som kan besøges af alle på Søren Kierkegaards Plads, viser nytænkende byggeskikke og materialesammensætninger i 1:1 skala. Bag pavillonerne står unge innovative arkitekter, der blandt andet sætter fokus på biogene materialer og nye boligkoncepter. 

Udstillingsområdet og de tre pavilloner baserer sig på innovative byggeløsninger og fremviser koncepter og tilgange til at reducere klimaaftrykket fra nybyggede boliger med 75 procent. En grøn park af bl.a. upcyclede materialer binder i et terrassedæk området sammen og danner ramme om en udstilling om klimavenlige byggematerialer og metoder gennem tiden. Landskabet, der forbinder pavillonerne, er tegnet af BOGL.

Det er Realdania og Villum Fonden, der står bag pavillonerne – via det fælles projekt Boligbyggeri fra 4 til 1 planet – og som med konkurrencen “Next Generation Architecture” har udpeget de tre vinderforslag, som nu fremvises på Søren Kierkegaards Plads. 

Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet er en del af Verdensmålspavillonerne, som er initieret og lanceret af Arkitektforeningen og UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn – og bliver en del af Arkitekturhovedstadens program Copenhagen In Common og Verdenskongressen for Arkitekter som finder sted i København i starten af juli 2023. 

Læs mere om de tre pavilloner. 

TÆKKEDE TEGLBLOKKE er et projekt af RØNNOW LETH & GORI og CINARK som undersøger en ny byggeteknik baseret på de traditionelle og stedbundne materialer ler og tækkerør. Ved at kombinere isolerende teglblokke (’poroton’) med tækkerør skabes en robust og åndbar konstruktion, som både er velkendt og velegnet til at skabe gode, sunde boliger. Projektet står på skuldrene af vores historiske bygningskultur, håndværk og byggetekniske løsninger, og rækker ind i en fremtid, hvor vi må bygge langtidsholdbare boliger for at nå et langt mindre CO2-aftryk. RØNNOW LETH & GORI og CINARK har ifm. projektet udviklet en pavillon som eksemplificerer byggesystemet i 1:1 og giver et indblik i projektets byggeteknik og rumlige og materialemæssige egenskaber.

Læs mere om konceptet her. 

Tegnestuen LOKAL og Aaen Engineerings pavillon udfolder hovedpointerne i det tilhørende boligkoncept: MANIFEST FOR DEN PLANETÆRT RIMELIGE BOLIG. I kontrasten mellem regnskærmens lette, demontérbare exeskelet og den tunge kerne opstår således et interessant tredjerum, der danner boligkonceptets og pavillonens arkitektoniske hovedgreb. Ved hjælp af denne opdeling af klimaskærmen i sine enkleste elementer – regnskærmen og den bærende konstruktion – opføres pavillonen til fuldbyrdet ’design for disassembly’, og viser, hvordan boligen på én gang kan opføres kompakt, arkitektonisk attraktivt og med den størst mulige fleksibilitet for fremtidens omskiftelige brug. 

Læs mere om konceptet her. 

Med NATURLIG RÆKKERNE ønskes det at give de besøgende oplevelsen af boligkonceptets rumligheder og materialekvaliteter. Målet er at fremvise, at de basale materialer; stampet lerjord, halm og rundtømmer, der for mange mennesker ligger langt fra forestillingen om den moderne bolig, kan fremstå raffinerede og med høj sanselig værdi. Denne erkendelse er vigtig at skabe, da det er materialer og løsninger, der rummer afgørende potentialer i den bæredygtige omstilling, men endnu mangler eksemplificeringer i kvalificeret arkitektonisk helhed på dansk jord. 

Læs mere om konceptet her.