x

Seks museer sætter fokus på lokal bygningskultur

Nyhed 21. juni 2023

Realdania har uddelt støtte til seks museer, der nu skal i gang med at formidle den lokale bygningskultur på nye måder.

Landets kulturhistoriske museer spiller en vigtig rolle i at formidle bygningskulturen i det lokalområde, de er en del af. Den rolle ønsker Realdania at understøtte.

Derfor har man som et led i projektet ’Kulturhistoriske museer og engagement i den lokale bygningskultur’ uddelt midler til, at seks museer kan udvikle nye metoder til at fortælle om den lokale bygningskultur. 

”Vi vil gerne styrke museerne i at skabe engagement om den lokale bygningskultur. Med projektet giver vi museerne mulighed for at udvikle og afprøve nogle nye tilgange til formidlingen til deres brugere og nå ud til nye brugergrupper. Nye tilgange, der kan styrke brugernes forståelse for kvaliteterne i det lokale bygningsmiljø og betydningen af at værne om det,” siger Vera Noldus, der er projektchef i Realdania.

Østfyns Museer er blandt støttemodtagerne. De har modtaget 200.000 kr. til et projekt om korn-møllernes kulturarv og vil udvikle et mobilt madlaboratorium, der skal fungere som anneks til Dyrehave Mølle i Nyborg, Svanemøllen i Kerteminde og Viby Mølle på Hindsholm.

”Det mobile madlaboratorium er et blandt flere gode eksempler på, hvordan vi kan gøre historiske bygninger og deres oprindelige funktioner levende og nærværende og på den måde forbinde fortiden og nutiden gennem konkrete oplevelser,” siger Vera Noldus.

Også Sydvestjyske museer har modtaget 200.000 kr. til et projekt, som skal munde ud i en sommerskole om bygningskultur for børn i alderen 11 til 15 år, mens Kroppedal Museum har fået finansiering til at udvikle nye formidlingsmetoder til unge i et projekt med udgangspunkt i tre boligområder på Københavns Vestegn - Bredekærs Vænge i Ishøj, Galgebakken i Albertslund og Gadehavegård i Høje-Taastrup.  

Endelig har Museum Vestsjælland modtaget støtte til et projekt om boligforeningernes virke, mens Langelands Museum vil igangsætte et projekt om byvandringer med og for børn og Museum Østjylland har fået midler til at afholde et bygningsarvsseminar for lokale foreninger.

Med ’Kulturhistoriske museer og engagement i den lokale bygningskultur’ ønsker Realdania at bidrage til udviklingen af nye koncepter, som skaber engagement i den lokale bygningskultur, og som kan bidrage til udviklingen af det samlede museumslandskabs formidling af en levende bygningskultur.

Det skal imødekomme den interesse, danskerne har for kulturarven, som finder dér, hvor de bor. I en undersøgelse fra april 2023 svarer mere end halvdelen af de over 2.000 adspurgte danskere, at de generelt er interesserede i at få større kendskab til kulturarven i deres lokalområde.

Fakta:

De seks projekter, der har modtaget støtte, er:

  • Kornmøllernes bygningskulturarv: Mark, mølle og måltid, Østfyns Museer med 200.000 kr.
  • Opdag din by – sommerskole om bygningskultur for børn, Sydvestjyske Museer med 200.000 kr. 
  • BYG33 og Holbæk Museum – Bygningskultur styrker livskvalitet, Museum Vestsjælland med 200.000 kr. 
  • Tal med Vestegnens bygninger – Udvikling af en ny formidlingsmetode til levendegørelse af bygningskultur for og med unge, Kroppedal Museum med 200.000 kr.
  • Børn i Byen, Langelands Museum med 150.000 kr.
  • Byen fortæller, Museum Østjylland med 100.000 kr.