x

Debatindlæg: Klimaet slår fra sig – grønt lederskab i byggeriet er en vigtig nøgle

Debat i Børsen Ejendomme 30. august 2023

At reducere CO2-udledningen markant i det byggede miljø er måske den vigtigste – og den sværeste – opgave, den samlede byggesektor nogensinde har stået med. Vi kan ikke vente på, at vi ved alt eller først skal udvikle de rigtige redskaber. Vi ved allerede så meget – og kan så meget – som vil gøre en forskel, skriver filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, i debatindlæg i Børsen Ejendomme.

Debatindlæg af Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, bragt i Børsen Ejendomme den 30. august 2023.

Vi har i de sidste uger set vilde oversvømmelser i Norge og Sverige. Hen over sommeren har vi set en naturkatastrofe i Slovenien. Brand med frygtelige konsekvenser på Hawaii og ekstrem varme mange steder i verden, f.eks. USA, Afrika, Europa og Sydamerika. Juli har skrevet sig ind i historiebøgerne som den varmeste måned nogensinde målt, og flere forskere vurderer, at temperaturerne denne sommer kan være de højeste i 120.000 år. Som FN’s generalsekretær sagde forleden: “The era of global warming has ended; the era of global boiling has arrived”. 

I en tid, hvor virkningerne af klimaændringer bliver mere og mere tydelige, er det afgørende at anerkende den rolle, som det byggede miljø spiller. Vores byer, bygninger og infrastruktur er ikke kun væsentlige bidragsydere til udledning af CO2, men også i sig selv sårbare over for de negative konsekvenser af klimaændringerne. 

At reducere CO2-udledningen markant i det byggede miljø er måske den vigtigste – og den sværeste – opgave, den samlede byggesektor nogen sinde har stået med. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Det og meget andet blev diskuteret på den netop afholdte UIA-kongres i København. Tusindvis af arkitekter, forskere og studerende fra hele verden var samlet i en uge for at tage den svære, men helt nødvendige samtale: At mange af de problemer, vi står over for i dag, kræver øjeblikkelig handling. Det er komplekst og det er svært. Men der er ingen vej udenom. Fra stifteren af Potsdam Institute for Climate Impact Research, Hans Joachim Schellnhuber, lød budskabet: ”Arkitekter og byudviklere skal indse, at I står med en afgørende nøgle til bæredygtighed i hænderne – og tiden er kommet til, at I nu kigger ned i jeres hænder”.    

Tag al viden i brug 

Det er nødvendigt at arbejde med alle virkemidler og redskaber, vi har liggende i værktøjskassen, hvis vi skal lykkes med en grøn omstilling i byggeriet. Det indebærer også, at vi skal genanvende flere bygninger end vi gør i dag. Vi ser en intens opbygning inden for innovation, kapacitet og viden. Fra stampet lerjord til opførelse af tiny houses. Vi bliver klogere i al hast imens klimaet slår fra sig. Det er derfor særligt afgørende, at vi hjælper hinanden med at samle og sprede den viden, der allerede er. Deler de gode idéer og hjælper hinanden. Vi kan ikke vente på, at vi ved alt eller først skal udvikle de rigtige redskaber. Vi ved allerede så meget – og kan så meget – som vil gøre en forskel. Der er allerede i dag flere eksempler på byggeri, der når ned under 4 kg CO₂-ækv/m²/år. Altså under en tredjedel af lovkravet. Det har BUILD netop illustreret i en casesamling med 25 byggerier i Danmark, og det viser, vi netop ved at anvende de metoder, materialer og redskaber mv., vi allerede har til rådighed, ikke bare kan gøre en lille forskel, men en betydelig forskel. Vi kommer ikke i mål, men vi kan komme langt. 

Reduceret klimaftryk i 13 eksempelbyggerier

Som filantropisk forening har vi i Realdania en særlig opgave. Vi har muligheden for at bidrage med risikovillig kapital på en anden måde end private aktører og det offentlige typisk har. Vi kan skabe fælles rum for udvikling, innovation og afprøvning af løsninger. Og dermed generere og sprede ny viden til hele sektoren. For at nævne et par eksempler:  

Sammen med Villum Fonden har vi samlet en lang række aktører i projektet ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’, der forsøger at reducere klimaaftrykket fra 13 nye eksempelbyggerier til en fjerdedel af det nuværende gennemsnit. Målet for indsatsen er at udvikle løsninger, der gør det muligt at reducere klimapåvirkningen fra opførelsen af nye boliger i Danmark med 75 procent inden 2030. 

I et andet projekt forsøger vi at sætte skub i udviklingen og brugen af biogene byggematerialer. Hvis vi skal gøre noget ved byggeriets klimaaftryk, så er det nødvendigt at vi både arbejder med at reducere klimaaftrykket i de mest anvendte byggematerialer og gentænker hvilke byggematerialer, vi skal bygge med. 

I Fredericia er vores datterselskab Realdania By & Byg ved at opføre MiniCO2 etagehuse. Hvor det første hus bygges med mest muligt brug af træ, bygges det andet med tegl som primært materiale. På sigt skal de to huse suppleres med et tredje byggeri i beton, hvilket vil skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag for at blive klogere på, hvordan man fremover kan bygge med så lavt et CO2-aftryk som muligt. Vi vil opsamle og dele viden og erfaringer til gavn for hele byggebranchen. 

Et opgør med vanerne   

En grønnere byggebranche kræver, at alle aktører i byggeriet står sammen om opgaven – i virkelig lang tid. At vi arbejder sammen på tværs af f.eks. forskning og praksis. Afprøver løsninger, opsamler viden og erfaringer. Det er afgørende, at alle bidrager – også små entreprenører og håndværksvirksomheder. Med det man kan og har ressourcer til. 

Formår vi at gøre byggebranchen grønnere, så tager vi også et samlet klimalederskab. Endda et meget stort et. Vi er først i disse år ved at forstå omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Og det kræver mod at tage et opgør med vanetænkningen. At se i øjnene, at langt fra alt, byggebranchen gør, harmonerer med den virkelighed, vi befinder os i. Det mod må og skal byggebranchen have i en tid, hvor vi er vidne til, at massiv tørke og ødelæggende storme og regnvejr allerede i dag har enorme konsekvenser for så mange mennesker.