x

Webinar: Vilde problemer og systemforandring. Lær af to kommuners erfaringer med collective impact

Nyhed 7. august 2023

Over de seneste år er der både internationalt og i Danmark opstået en stigende interesse for systemforandring. Vær med, når Realdania og to kommuner deler deres erfaringer med at adressere komplekse samfundsmæssige udfordringer med afsæt i collective impact-tilgangen.

Tilmeld dig webinar den 7. september kl. 10:00-11:45

Social mobilitet. Inklusion. Klimakrise. Ubalance mellem by og land. Samfundet rummer masser af eksempler på komplekse, såkaldt ’vilde’ problemer, som kræver nye måder at arbejde sammen på.

Siden 2014 har en række kommuner sammen med Realdania og andre fonde trukket på metoden collective impact i arbejdet med at tackle vilde problemer i nye samarbejdsmodeller. Realdania har nu samlet erfaringer på tværs af syv cases fra perioden 2014-2022.

Vær med, når vi holder webinar om collective impact 7. september og dykker ned i erfaringerne fra to cases fra Esbjerg og Kolding med fokus på social inklusion og social mobilitet:

  • Case 1: Social inklusion. Hvordan skaber man rammer for ligeværdige møder mellem mennesker på tværs af baggrund og funktionsevner? I Kolding Kommune gik man nye veje i udviklingen af socialt inkluderende mødesteder i naturen langs den såkaldte Troldhedesti. I dag er det eksemplet på, hvordan collective impact-arbejdsformen bidrog til at bygge bro mellem lokalbefolkningen, organisationer, forvaltninger og fagligheder for at fremme social inklusion med afsæt i den bynære natur. Med Jakob Weber, chef for miljø og grøn omstilling i Kolding Kommune og Mads Kyed, tidligere projektleder i Kolding Kommune

  • Case 2: Social mobilitet. Til trods for massive sociale og børne- og ungefaglige indsatser over flere år var man ikke lykkedes med at skabe social mobilitet blandt børn og unge i Østerbyen, en bydel i Danmarks femtestørste by, Esbjerg. En fælles erkendelse af, at der skulle gøres noget radikalt anderledes, har samlet en stor (+50) og bred kreds af aktører som repræsenterer stort set hele barnets livsverden om en fælles målsætning; at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. Med Claus Julius, backboneleder, og Ulla Visbech, kulturchef i Esbjerg Kommune

Facilitator: Anna Mollerup, vicedirektør i SUS – Socialt Udviklingscenter. 
SUS, herunder Anna Mollerup, har været involveret i en række collective impact-samarbejder og var rådgiver i udviklingen af casesamlingen. 

Til trods for, at vi var fuldt til stede med kommunens ressourcer og tilbud, så lykkedes vi ikke med at ændre situationen. Noget måtte gøres, og der måtte gøres noget radikalt anderledes, men vi vidste ikke hvad.

Ulla Visbech Kulturchef Esbjerg kommune og formand for styregruppen i MedVind i Østerbyen


Hele initiativet er jo et mega-interessant eksperimentarium for, hvordan vi kan skubbe til nogle grænser og understøtte mobilisering udover de traditionelle fagligheder og skabe mekanismer og platforme for at få civilsamfundet langt mere med ind i varetagelsen af velfærden og skabe mere meningsfyldte liv.

Mads Kyed Tidligere udviklingskonsulent og projektleder, Troldhedestien, Kolding Kommune