x

Ny bog fra Realdania By og Byg giver stemme til bygningskulturens fortællinger

Pressemeddelelse 5. oktober 2023

Realdania By & Byg har siden 2003 opbygget en portefølje af historiske ejendomme for at bevare dem for eftertiden og give dem et nutidigt liv. En ny bog fra selskabet sætter fokus på bygningskulturen og nogle af de lag af Danmarks historie, som husene vidner om.

For tyve år siden stiftede foreningen Realdania selskabet Realdania By & Byg, som bidrager til at opfylde foreningens formål ved blandt andet at erhverve fast ejendom for at bevare bygningsarven.

Det er i dag blevet til godt 60 ejendomme, som repræsenterer forskellige perioder, funktioner og arkitektoniske strømninger. Realdania By & Byg restaurerer de historiske bygninger, lejer dem ud, åbner dem for omvisninger et par gange om året og formidler dem i bøger om de enkelte huse. 

500 års bygningskultur

Nu har selskabet i en ny bog valgt at se på hele porteføljen og de 500 års bygningskultur, som den repræsenterer, i helikopterperspektiv.

- Med bogen løfter vi blikket over vores godt 60 ejendomme og hele den bygningskultur, som de repræsenterer. Vi håber, at den nye bog vil interessere mange og måske også inspirere til ved selvsyn at opleve nogle af de fantastiske bygninger og de fortællinger, som husene rummer, om samfundet, om arkitektoniske strømninger og ikke mindst om menneskers liv gennem tiderne, fortæller adm. direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Bogen ”Realdania By & Bygs historiske ejendomme 2003-2023” rummer blandt andet essays, som sætter fokus på bygningskulturens fortællinger om samfundsudviklingen, kvindens rum i husene historisk set, energi og bæredygtighed - og at funktionalismens huse var fyldt med farver.

Fokus på bygningstyper

Derudover sættes der fokus på nogle af de typer af bygninger, som er repræsenteret blandt Realdania By & Bygs ejendomme, på deres arkitektur og den rolle, som de historiske huse har spillet i samfundet. Her kan man læse om landbrugsbygninger, rådhuse, industrialiseringens bygninger og banebrydende huse, som førende danske arkitekter gennem tiden har opført som bolig til dem selv og deres familier.

Endelig rummer bogen interviews med en lejer i et af de mange historiske huse og en central repræsentant for den statslige fredningsmyndighed.

Den nye bog tager således afsæt i Realdania By & Bygs arbejde med historiske ejendomme, men derudover beskæftiger selskabet sig også med eksperimenterende nybyggeri og arealudviklingsprojekter.

”Realdania By & Bygs historiske ejendomme 2003-2023” kan enten downloades gratis eller købes som fysisk hardback for 199 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.