x

Psykiatrimuseum skal ligge i tidligere sindssygehospital

Pressemeddelelse 4. oktober 2023

Middelfart Museum har i de seneste år arbejdet på et nyt museumsprojekt, der har fokus på psykisk sygdom og mental trivsel. Museumsprojektet har netop modtaget en bevilling på 5 mio. kr. fra den filantropiske forening Realdania.

Det psykiatrimuseum, som Middelfart Museum ønsker at åbne, har modtaget en bevilling fra Realdania på 5 mio. kr. Museet etableres i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart, der var i brug fra 1888 til 1999.

MIND, som museet kommer til at hedde, har tidligere modtaget tilsvarende støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Lokale og Anlægsfonden, Augustinus Fonden og Middelfart Kommune, samt støtte fra blandt andre Ole Kirk´s Fond, Lundbeckfonden, cand.pharm. Povl M. Assens Fond og Region Syddanmark.

Sammen med landets største psykiatrihistoriske genstandssamling skal de autentiske rammer på museet medvirke til at give et historisk fundament i forståelsen af nutidens udfordringer med psykisk sygdom og mental trivsel.

”Vi er glade for, at så mange bidragsydere har valgt at støtte projektet. Vi vil bruge historien som afsæt til at tale om nutiden og arbejde med en formidling, der giver viden og inspirerer til dialog og erfaringsudveksling om psykisk sygdom og mental trivsel. Dermed håber vi også, at MIND vil medvirke til at bryde tabu og stigma om psykisk sygdom”, siger museumsleder Maiken Nørup.

Middelfart Kommune stiller den tidligere patientbygning, Teglgårdsparken 17, til rådighed for det nye museum. Ved at etablere det nye museum i autentiske rammer på det tidligere sindssygehospital medvirker projektet også til at sætte fokus på en ofte overset del af den danske bygningskulturarv.

”Tankerne bag MIND rammer noget af det, vi i Realdania gerne vil støtte op om. Nemlig at restaurere og udvikle vores bygningskultur på en måde, så det får liv og værdi i nutiden. Vi tror på, at MIND bliver et sted, hvor man kan blive klogere på mental trivsel. Men også et sted, hvor man med foredragsrum og mødelokaler til foreninger og andre grupper kan styrke fællesskaber og give liv til Middelfart,” siger Vera Noldus, projektchef i Realdania.
  • MIND etableres i Teglgårdsparken 17, der var en del af kvindeafdelingen på det tidligere sindssygehospital i Middelfart (1888-1999).

 

  • MIND har et budget på 32 mio. kr. Projektet er støttet af: Den filantropiske forening Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, Lokale og Anlægsfonden, Augustinus Fonden, Middelfart Kommune, Ole Kirk´s Fond, Lundbeckfonden, cand.pharm. Povl M. Assens Fond, Region Syddanmark, LAG MANK, Statens Kunstfond, Middelfart Sparekasse og Middelfart Museumsforening.

 

  • MIND projektet tager omkring 2½ år at etablere efter igangsættelse.

 

  • MIND kommer til at indeholde udstillinger, men også mødelokaler og foredragsrum, der kan bruges af foreninger, arrangører m.m., der har fokus på psykisk sygdom og/eller mental trivsel.