x

Reduction Roadmap inkluderer nu stort set alt nybyggeri

Nyhed 16. november 2023

Det er nødvendigt at reducere CO2-udledningen i nybyggeri med en tredjedel allerede i 2025 for at nå Paris-aftalens mål. Det viser nye beregninger fra Reduction Roadmap, der er udkommet i en ny og udvidet version, som inkluderer over 90 procent af alt nybyggeri.

Byggeriet i Danmark fik for første gang en plan med videnskabeligt funderede, årlige CO2-reduktionsmål for byggebranchen, da Reduction Roadmap blev introduceret i 2022. Værktøjet, der i sin første version udelukkende kiggede på nyt boligbyggeri i Danmark, er nu blevet udvidet, så det omfatter over 90 procent af alt nybyggeri i Danmark. Ud over parcelhuse og etageboliger inkluderes institutioner og erhvervsbyggeri som en del af det udvidede målsætningsværktøj, Reduction Roadmap 2.0. 

Reduction Roadmap er finansieret af VILLUM Fonden og den filantropiske forening Realdania.

Nye beregninger fra det opdaterede værktøj viser, at hvis vi i Danmark skal lykkes med at indfri Paris-aftalens målsætning, må nybyggeri i gennemsnit i 2025 maksimalt udlede 5,8 kg CO2-ækv./m2/år. Det svarer til en reduktion på omkring en tredjedel af det nuværende CO2-gennemsnit i byggeriet på 9,5.

”En vigtig teknisk detalje er, at der samme år indføres nye emmissionsfaktorer for el, fjernvarme og ledningsgas. Når vi begynder at bruge dem i vores LCA-beregninger, vil vi automatisk trække op mod 1,8 kg fra resultatet i langt de fleste byggerier. Det er også i det lys, man bør vurdere en gennemsnitlig grænseværdi på 5,8 kg CO2,” siger Steffen E. Maagaard, markedschef for bæredygtighed hos ingeniørvirksomheden Artelia, der sammen med arkitektvirksomhederne CEBRA og EFFEKT er initiativtagere til Reduction Roadmap.

Formålet med Reduction Roadmap er at belyse, hvor meget CO2 byggebranchen i dag udleder i nybyggeri, samt hvor meget og hvor hurtigt det er nødvendigt at reducere, for at byggeindustrien overholder 1,5 grader-målsætningen fra Paris-aftalen.

Med Reduction Roadmap-værktøjet ønsker initiativtagerne at samle den danske byggebranche om en fælles mission og et fælles mål, som branchen kan forpligte sig til at stræbe efter. Byggebranchen er allerede foran lovgivningen, der foreskriver maksimalt 12 kg CO2-ækv./m2/år. 

Et realistisk mål

Det er muligt at bygge på et niveau under 5,8 kg CO2, viser en casesamling udgivet af BUILD, Aalborg Universitet, der har kortlagt 25 danske best practice-byggerier målt i forhold til klimabelastning.

”Der findes heldigvis mange gode eksempler på, hvordan vi kan bygge med et lavere klimaaftryk end den politisk bestemte grænse for byggeri – og også lavere end det nuværende gennemsnit. I det hele taget er det vigtigt, at alle aktører i og omkring byggeriet deler viden og inspirerer hinanden, for ellers når vi ikke i mål. Det er et arbejde, som Realdania er involveret i på mange måder,” siger Stig Hessellund, projektchef i den filantropiske forening Realdania.

Reduction Roadmap er open source, så alle nye resultater bliver dokumenteret og jævnligt formidlet til offentligheden via reductionroadmap.dk