x

Ny platform skal fremme cirkulært byggeri

Nyhed 19. december 2023

Realdania støtter den videre udvikling af projektet ’Circue - Circular Construction Connected’, der har til formål at udvikle en digital platform, der fremmer cirkulært byggeri.

Målet med projektet er at nedbryde en række kendte barrierer inden for cirkulært byggeri. Det kan f.eks. være manglende viden om indbyggede materialer, tvivl om ansvar og risiko, manglende sporbarhed og dokumentation samt en fragmenteret værdikæde. 

Circues digitale platform introducerer en række innovative værktøjer, der understøtter beslutninger og samarbejde i det cirkulære byggeri. I løbet af 2024 er det målet at lancere:

  • Automatiseret ressourcekortlægning, der ved hjælp af åbne data og forskningsbaserede typologianalyser giver bygningsejere essentiel beslutningsstøtte i investeringsprocessen med fokus på indlejrede materialer og CO2-aftryk. 
  • En digital bygnings- og materialedatabank, der skaber gennemsigtighed og nye samarbejdsmuligheder på tværs af værdikædens aktører. 
  • En børs for sekundære materialer, der understøtter genbrug ved at give branchen et samlet overblik over tilgængelige materialer på tværs af markedspladserne. 

Realdania har tidligere støttet Grand Solution-projektet Circue, som "Circue - Circular Construction Connected" udspringer af. Det nye projekt vil også integrere et andet Grand Solution-projekt, ’Structural Reuse’ og i samarbejde med DTU Sustain sikre udbredelsen af den nyeste viden via digitale redskaber. 

Projektet forventes at levere konkrete resultater i det cirkulære byggeri, herunder en reduktion i antallet af nedrevne bygninger, flere og bedre renoverings- og transformationsprojekter samt øget handel med genbrugte materialer. 

”I Realdania har vi fokus på samfundsansvar og grøn omstilling af byggebranchen. Her er nye cirkulære løsninger afgørende for, at branchen kan reducere ressourceforbruget og mængden af CO2. Derfor ser vi frem til, at de nye værktøjer kan blive taget i brug, siger Vera Noldus,” der er projektchef i Realdania.

’Circue - Circular Construction Connected’, der løber fra januar 2024 til januar 2025, kommer til at involvere en bred vifte af interessenter, herunder bygherrer, miljø- og ressourcekortlæggere, testfaciliteter, nedrivere, rådgivere, entreprenører og markedspladser.