x
Udbud:

Realdania søger sekretariat til indsatsen ’Bygningskultur og Klima’

Nyhed 10. januar 2024

Realdania søger et sekretariat til administrativt arbejde, procesledelse og koordinering i forbindelse med restaurering af en række bevaringsværdige modernistiske bygninger under indsatsen ’Bygningskultur og Klima’.

Bygningskultur og klima sætter fokus på forholdet mellem klimaindsats og modernistiske bygningers kulturelle værdi. Med indsatsen ønsker Realdania at skabe større viden og stolthed om, at bevaring, renovering og restaurering af vores bygningskultur er en vigtig del af en bæredygtig udvikling. Og at det er muligt at reducere klimabelastningen i et livscyklusperspektiv samtidig med, at bygningernes kvaliteter bliver fastholdt eller styrket. 
 
Indsatsen blev igangsat i 2021, og der er indtil nu gennemført en række forundersøgelser, som har skabt ny viden om sammenhængene mellem bygningskultur og klima.

Bygningskultur og Klima
Nu er der brug for et sekretariat til administrativt arbejde, procesledelse og koordinering i forbindelse med, at Realdania vil gennemføre en række eksempelprojekter i bevaringsværdige, modernistiske bygninger. 

Målet med indsatsen er at udføre klimareducerende tiltag, der bygger på en forståelse for modernistiske bygningers særlige kvaliteter, begrænsninger og muligheder. Der vil være et særligt fokus på, at det ikke kun er beregnede, men reelle mål og evaluerbare klimabelastningsreduktioner, der opnås. Og at tiltagene ikke blot kan fastholde originale værdier, men også skabe nye elementer, der opfattes som en styrkelse af bygningernes kvaliteter. 

Indsatsen skal udvikle eksempelprojekter, afprøve nye markedsorienterede løsninger og dele ny evidensbaseret viden. 
 
Om udbuddet 
Så derfor: Har I erfaring med proces- og projektledelse, sekretariatsbetjening og administrative kompetencer i forhold til byggeprojekter, og ser I – ligesom os i Realdania - værdi i, at vi i Danmark bevarer og passer på vores modernistiske bygningskultur? Så er I måske lige netop de rådgivere, vi søger. 

Som sekretariat for indsatsen kommer I til at hjælpe Realdania med en række opgaver så som proces- og mødeplanlægning, økonomistyring, formidling, facilitering af en faglig følgegruppe, gennemførsel af et call til bygningsejere og faglig sparring med bygningsejere i realiseringsfasen.
 
Praktik
For at være med i prækvalifikation til sekretariatsopgave skal vi have jeres anmodning senest den 7. februar 2024 kl. 9.00

Realdania forventer, at der på baggrund af prækvalifikationsmaterialet og i løbet af februar 2024 udpeges op til 3 rådgiverteams, der inviteres til at udarbejde og aflevere et egentligt tilbud på sekretariatsopgaven i marts 2024.  
 
Opgaven forventes at løbe fra primo 2024 til medio 2028. 
 
Realdania har afsat op til 2,5 mio. kr. inkl. moms til sekretariat  

Læs udbudsmaterialet og se hvordan du søger:

Sekretariatsopgave for Bygningskultur og Klima