x

Nyt forskernetværk skal fremme regenerativt byggeri

Pressemeddelelse 22. januar 2024

Innovationsfonden og Realdania lancerer nu et samarbejde om et helt nyt erhvervsforskningsnetværk, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner inviteres til at udvikle viden og nye løsninger inden for det regenerative byggeri.

Under overskriften ’Mod et regenerativt bygget miljø’ vil Innovationsfonden og den filantropiske forening Realdania søsætte et nyt erhvervsforskernetværk, der har fokus på det regenerative byggeri. Med Regenerativt byggeri tænker man længere end reduktion af negativ påvirkning af klima og miljø. Det handler om at bygge på måder, der genopretter økosystemer og bidrager positivt til klimamæssig og menneskelig trivsel. 

Da det regenerative byggeri i praksis endnu er forholdsvist uprøvet, skal forskningsprojekterne og netværket  derfor bane vej for udvikling af nye løsninger og ikke mindst danne det forretningsmæssige grundlag for en udbredelse af regenerativt byggeri i Danmark. 

Det nye netværk af erhvervsforskere bygger oven på den viden og de erfaringer, der er blevet skabt gennem forskernetværket Circular Built Environment Network om cirkulær økonomi i byggeriet. Forskernetværket skal baseres på 10-15 erhvervsforskningsprojekter blandt virksomheder og forskningsinstitutioner, der over en treårig periode skal skabe ny kommerciel forskningsbaseret innovation. Alle forskningsprojekterne i netværket vil samarbejde, så den nye viden og løsninger skabes på tværs af både sektorer og fagdiscipliner.

”Dette initiativ er med til at understøtte den vigtige dagsorden at udvikle et bæredygtigt og holistisk byggeri. Innovationsfonden har til opgave at udvikle fremtidens talenter, og vi håber, at dette samarbejde samtidig er med til at give forskerne, forbedrede muligheder for at bygge bro mellem universiteter og virksomheder,” siger Ole Sinkjær, vicedirektør i Innovationsfonden. 

Invitation til forskere og virksomheder 

Det nye initiativ fra Innovationsfonden og Realdania inviterer virksomheder og offentlige aktører til at udvikle erhvervsforskningsprojekter med en bred forståelse af det regenerative. Det kan være ved at udfordre eksisterende paradigmer og bygge bro mellem faglige discipliner og brancheaktører. Forskningsprojekterne kan, udover materialeudvikling, for eksempel omhandle en ny systemtænkning og værdikædeinnovation eller et nyt blik på fremtidens boformer og fællesskaber. 

For at give flest muligt chancen for at være med i forskernetværket, er det både muligt at ansøge om en Erhvervs-ph.d. og Erhvervs-postdoc, ligesom både private virksomheder og offentlige organisationer kan søge. Der er ansøgningsfrist to gange i 2024 – til april og til september.

Læs mere om temaopslaget og ansøgningsprocessen.

Tæt samspil mellem forskning og praksis  

Alle erhvervsforskningsprojekter vil, som al anden erhvervsforskning, i det daglige udarbejdes i samarbejdet mellem en virksomhed eller en offentlig organisation og en forskningsinstitution. Det særlige ved det nye netværk er, at projekterne igangsættes på samme tidspunkt, og at projekterne vil blive udviklet i samspil med hinanden. 

”Vi ønsker at fortsætte og bygge videre på den arbejdsmetode, vi etablerede i Circular Built Environment Network om cirkulær økonomi. Hvor erhvervsforskere, virksomheder og institutioner bliver samlet og deler deres ekspertise og viden. Det er en tilgang, som vi kan se, sikrer en høj kvalitet i forskningen og et stort engagement hos de mange involverede. Og det er nødvendige betingelser for at fremme øget udvikling og flere partnerskaber inden for et område, der stadig er i sin spæde begyndelse,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

Erhvervsforskerne vil udgøre et praksisorienteret, tværfagligt forskningsteam i regi af BLOXHUB, der allerede i foråret 2024 vil fremme etableringen af netværket ved at understøtte udviklingen af gode projektansøgninger og match making mellem interesserede virksomheder og forskningsinstitutioner.

BLOXHUB er en innovations- og væksthub med det formål at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering gennem udvikling af innovative løsninger inden for arkitektur, design og byggeri i Danmark.

Ny publikation samler viden og indsigt 

Indsigter og perspektiver fra forskningen i det afsluttede Circular Built Environment Network, der også blev sat i søen af Innovationsfonden og Realdania, er netop lanceret i en ny publikation. Her kan du udforske den cirkulære økonomis potentiale på tværs af tre tematiske spor: Økonomi og samfundsstrukturer, transformation og strategisk forskning og materialer og energi. Publikationen giver værdifuld indsigt i det cirkulære byggelandskab og kommer med bud på, hvordan cirkularitet og anvendt forskning kan påvirke det byggede miljø. Endeligt giver publikationen et indblik i den unikke viden, der udviklet i det tværfaglige samarbejde og netværk.

Læs publikationen ”Building a Circular Future: Insights from Interdisciplinary Research”