x
Realdania Årsmagasin 2024:

Fælles fodslag er indbrudstyvenes værste fjende

Artikel 5. april 2024

Halvt så mange indbrud som for fem år siden, et digitalt register over stjålne genstande, der skal komme hæleri til livs, og nye samarbejder mellem politi, kommune og beboere. Det er nogle af resultaterneaf Bo trygt-indsatsen, som siden 2018 har arbejdet for at nedbringe antallet af indbrud og dermed øge trygheden.

Artikel fra Realdanias årsmagasin af Pernille Formsgaard

Social- og sundhedsassistenter, der besøger medborgere dagen igennem. Renovationsarbejdere, der kører ned ad de stille villaveje på skæve tidspunkter. Gartnere, som kommer vidt omkring, når de skal holde Esbjerg Kommune grøn og flot. De mange medarbejdere, der dagligt færdes i alle afkroge af den vestjyske kommune, gav Morten Alslev, der er politikommissær og leder af nærpolitiet i Esbjerg, en idé: Hvad, hvis de kommunale medarbejdere ville holde øje og give politiet besked, hvis de så noget mistænkeligt? 

Hos Esbjerg Kommune greb Bo trygt-projektleder Christina Balslev J. Saers idéen, og i dag er mere end 800 udgående medarbejdere en del af samarbejdet ‘Trygge Sammen‘. ”Politiet kommer ikke alle steder hele tiden, men det gør kommunens medarbejdere. Jeg er ikke i tvivl om, at det giver en effekt, når så mange mennesker arbejder i samme retning,” siger Morten Alslev.

Nabofællesskabet skal styrkes

Esbjerg Kommune er en af de 18 kommuner, der har indgået et samarbejde med den lokale politikreds og Bo trygt. Sidstnævnte er en indsats, som TrygFonden og Realdania står bag sammen med Det Kriminalpræventive Råd og Realdanias datterselskab Videncentret Bolius. Da Esbjerg indgik partnerskabet i 2021, havde indbrudsraten været faldende i en årrække. Men fordi indbrudstallet i Danmark ligger væsentligt højere end i vores nabolande, er målet stadig at reducere antallet af indbrud i private boliger yderligere frem mod 2026. 

”Ultimativt er vores mål at gøre Esbjerg til en endnu mere attraktiv og tryg kommune. Et vigtigt led i det arbejde er at styrke fællesskabet mellem de lokale naboer og sikre, at borgerne har tillid til både politiet og kommunen,” siger borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen (V). Lige præcis det fælles fodslag blev der brug for, da en indbrudsbølge ramte kommunen i sommeren 2023. Særligt parcelhuskvarteret Sønderris nord for Esbjerg var plaget af indbrudstyve på jagt efter kontanter, smykker og andre let omsættelige genstande. 

Politikommissær Morten Alslev satte gang i efterforskningen for at fange gerningsmændene. Men denne gang havde både han og Christina Balslev J. Saers også en reaktionsplan klar i skuffen, der beskrev, hvordan de sammen ville sætte ind for at bryde indbrudsbølgen. De gik bl.a. ud med fælles kommunikation om de opklarende indsatser og delte gode, forebyggende råd med borgerne. Som noget nyt rykkede nærpolitiet i Esbjerg den mobile politistation ud i området. Med sig havde Morten Alslev en sikringsrådgiver fra Bo trygt, der gav beboerne råd om at sikre deres hjem mod indbrud. 

”Det skaber en masse utryghed, når et område bliver udsat for flere indbrud, og der kan hurtigt opstå misforståelser, når snakken går på Facebook. Her er det blevet tydeligt for os, at det er lige så vigtigt, at vi er synlige i området for at genoprette trygheden, som det er at opklare indbruddene,” siger Morten Alslev. 

Samarbejdet mellem naboer er afgørende, når man skal indbrudsbølger til livs. Derfor udvidede Det Kriminalpræventive Råd i 2021 den velkendte kampagne ’Nabohjælp’ med konceptet ’Nabovenner’. En dedikeret go-to-person i nabolaget, der tager en særlig koordinerende tørn og fungerer som politiets forlængede arm i lokalområdet, når der er tyve på spil. 

”Under indbrudsbølgen blev det klart, at vi manglede en naboven i netop Sønderris. Så jeg rakte ud til lokalrådet, der med hjælp fra den lokale sportsklub og opslag på Facebook har skaffet to nabovenner i området,” siger Christina Balslev J. Saers, og tilføjer: ”Vi har hele tiden haft et godt samarbejde med politiet, men det formaliserede partnerskab giver os en rygrad, der gør det nemmere at rykke hurtigt og løfte i flok.”

Indsats mod tricktyve

Som en del af Bo trygt-indsatsen i Esbjerg mødes  politi og kommune én gang i kvartalet for at gennemgå den seneste udvikling på området. Fra antallet af indbrud til, hvad der bliver stjålet, og hvordan tyvene kommer ind. ”Det handler om at prioritere indsatserne og finde ud af, hvor der er brug for at sætte ind i lige præcis Esbjerg Kommune. På et tidspunkt fortalte politiet på et møde, at tyvene i 25 procent af tilfældene kunne gå ind ad en ulåst dør, når de begik indbrud i Esbjerg. Den indsigt har fået kommunen til at sætte målrettet ind med kampagner, der skal minde borgerne om at låse døren,” fortæller Christina Balslev J. Saers.

Den nyeste indsats i samarbejdet mellem politiet og Esbjerg Kommune skal forebygge, at ældre medborgere bliver udsat for tricktyveri og økonomisk svindel. Politiet har klædt medarbejderne i Sundhedscentret på med gode råd og fakta, som de kan bringe i spil, når borgerne skal til deres obligatoriske 70-årssamtale. På samme vis er SOSU-assistenter, sygeplejersker og andre medarbejdere, der kommer ude hos borgerne, blevet forsynet med brochurer, der videreformidler gode råd til at aflure en tricktyv og forebygge digitalt tyveri,” fortæller Christina Balslev J. Saers.

Mens indbrudsbølgen trak antallet af indbrud i Esbjerg Kommune op i 2023, viser den seneste måling fra Justitsministeriet, at trygheden er steget fra 88,3 procent i 2021 til 92,6 procent i 2022. Og Esbjergs borgmester mener da også, at det dedikerede arbejde for at skabe en tryggere kommune påvirker andre dagsordener positivt. ”Tryghed er en afgørende faktor for at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, da det har stor betydning for livskvaliteten. Så Bo trygt er blevet et vigtigt element i vores bosætningsstrategi,” siger Jesper Frost Rasmussen.

Udviklingen i antallet af indbrud i private boliger i Esbjerg Kommune: 

Årstal:  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2026
Antal indbrud: 707 571 569 480 313 244 295 381 230

Rekordlavt indbrudsniveau

Fra 2018 til 2023 er antallet af indbrud på landsplan faldet med næsten 50 procent fra 29.015 til 14.787. Frem mod 2026 er målet at halvere indbrudstallet ydereligere til 7.000, så det kommer på niveau med vores nabolande.

6 resultater fra Bo trygt

Antallet af indbrud i private hjem er halveret siden 2018. Forventningen var, at den positive udvikling ville vende, da coronanedlukningerne forsvandt, men det er i det store hele lykkedes at fastholde udviklingen.  Tyve stjæler som oftest for at sælge tyvekosterne videre. Så skal man indbruddene til livs, skal man gøre det sværere at omsætte hælervarer. Derfor er Bo trygt, Forsikring & Pension, Det Kriminalpræventive Råd, Justitsministeriet og Rigspolitiet sammen med Forbrugerrådet Tænk og bl.a. DBA gået i gang med at udvikle et digitalt register over stjålne genstande, hvor man kan tjekke, om en brugt vare er meldt stjålet. Registret udvikles efter hollandsk forbillede, hvor man med stor succes har haft et digitalt register over stjålne genstande siden 2014, som politi, borgere og forretninger m.fl. har adgang til Bo trygt har etableret særlig tætte samarbejder med 18 Bo trygt-kommuner. Med hjælp fra Bo trygt sætter kommunerne og politiet ind med målrettede indsatser og tiltag, der kan skabe øget tryghed og forhindre indbrud i tæt samarbejde med borgerne. Det gælder både på den lange bane, og hvis et område bliver ramt af en indbrudsbølge. De 18 Bo trygt-kommuner er Ballerup, Tønder, Aarhus, Furesø, Hjørring, Sønderborg, Esbjerg, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Gentofte, Solrød, Greve, Herlev, Randers, Haderslev, Lyngby-Taarbæk og Dragør. I 2021 oprustede Det Kriminalpræventive Råd den velkendte ’Nabohjælp’-indsats med konceptet ’Nabovenner’: en ekstra dedikeret nabohjælper, som er nabolagets go-to-person og igangsætter, som tager en særlig koordinerende tørn, hvis der er tyve på spil. I dag er der 1.000 nabovenner fordelt over hele Danmark. Tidligere pegede pilen hurtigt på politiet, hvis en kommune var indbrudsplaget. Men flere steder har det mindset ændret sig. Det står nu klart, at indbrud er en kompleks problemstilling, som politiet ikke kan løse alene. Derfor går kommune, politi, de lokale borgere og erhvervslivet i højere grad sammen om at genoprette trygheden og forebygge nye indbrud, hvis en indbrudsbølge sætter ind.  Skræmmekampagner har tidligere ledt vejen, når danskerne skulle informeres om risikoen for indbrud. I dag er det i stedet gode og konstruktive råd til at sikre ens hjem, som politiet, kommunen og andre aktører deler, når der har været indbrud, eller de store indbrudssæsoner sætter ind.