x

Fællesskaber er nøglen til tryghed i boligområder

Pressemeddelelse 15. april 2024

Mere liv og flere fællesskaber i boligområder vil øge trygheden og forebygge indbrud. Det er hovedbudskabet i en ny publikation fra Bo trygt, som kommer med konkrete anbefalinger til kommunernes byplanlægning.

Mange kommuner har fokus på at skabe trygge byrum og boligområder. Men der har manglet viden om, hvordan man i byplanlægningen bedst sikrer det. 

Derfor udgiver partnerskabet Bo trygt og Dansk Byplanlaboratorium nu publikationen ’Trygge byer og boligområder’.

Publikationen giver de kommunale byplanlæggere inspiration til, hvordan de i det daglige arbejde konkret får tænkt tryghed og forebyggelse af indbrud ind i deres planarbejde.

”Vi skal styrke de samtaler, der går på tværs af fagfelter, enheder og forvaltninger i kommunen, hvor man f.eks. inddrager boligsociale indsigter, børn- og unge medarbejdere, trafikplanlæggere og alle de andre fagligheder, der arbejder med at skabe trygge byer fra forskellige perspektiver,” siger Tina Saaby, der er direktør i Dansk Byplanlaboratorium.

Den filantropiske forening Realdania driver Bo trygt-indsatsen sammen med TrygFonden, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Realdania arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og her spiller tryghed en central rolle.

”Tryghed er fuldstændig afgørende for vores trivsel som mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores byer og boligområder på en måde, hvor vi aktivt fremmer livet mellem husene. Og hvor vi sikrer, at der er kontakt mellem livet inde i husene og livet ude på gaden. Det styrker både trygheden, det lokale naboskab og fællesskab – og gør samtidig livet væsentligt sværere for indbrudstyve, hvilket publikationen tydeligt påpeger” siger, Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania.

’Trygge byer og boligområder’ tilbyder både tilgange og gode eksempler, der kan hjælpe planlæggere og andre med at integrere tryghedsaspekter i deres arbejde. 

I publikationen er der samlet gode eksempler fra et hav af danske kommuner. Her kan man helt konkret se, hvordan kommunerne har sat tryghed på dagsordenen i blandt andet kommuneplaner, lokalplaner, politikker, strategier og udbud. 

’Trygge byer og boligområder’ kan downloades på realdania.dk. Publikationen kan frit deles og citeres med kildeangivelse.